Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Alle boeken: Studiebegeleiding (20)

Filter op thema: Studiebegeleiding

Studeergidsen Onderwijs(beleid) Didactiek Agogiek
DESCARTES' DROOM Margreet van Muijlwijk
VAN ACADEMIE TOT UNIVERSITEIT Piet Lombaerde, Els De Vos
HET LEERKREDIET IN HET HOGER ONDERWIJS Hanne Adriaens, Greet Boels, Walter Weyns
STARTEN MET STUDEREN Sara Backx, Rein Baets, Ruth De Pau, Vicky Feremans, Elke Schelfhout
SCHOOL IN DE STAD, STAD IN DE SCHOOL Kristiaan Borret, Katrijn Apostel, Karl Cools, Koen de Langhe

HIER BEN IK! HET VERHAAL VAN MIJN LEVEN Katelijne Decanniere
GEZOCHT: M/V IN DE LES. EEN UITGEWERKT LESSENPAKKET GENDEREDUCATIE VOOR LEERKRACHTEN (+CD) Sophie Bollen, Linda Van Looy
ACADEMISCHE TAALVAARDIGHEDEN 2 Leen De Bolle
ACADEMISCHE TAALVAARDIGHEDEN 1 Leen De Bolle
BEWEGING EN VOEDING Kristine De Martelaer, Jan Bertels

1 2