Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Guaranteed Peer Reviewed Content

ASP, die op de VABB-SHW Uitgeverslijst staat, publiceert haar wetenschappelijke uitgaven nadat ze een succesvolle peerreview doorstaan hebben.

De gprc-procedure gaat als volgt:

 1. De auteur bezorgt een publicatievoorstel aan de uitgever waarvoor hij/zij een gprc-label/peerreview wenst te bekomen;
 2. De uitgever bezorgt de auteur een vragenlijst voor bijkomende achtergrond over het publicatievoorstel;
 3. De auteur bezorgt de schriftelijk ingevulde vragenlijst en het manuscript aan de uitgever;
 4. De uitgever maakt het manuscript over aan (een afgevaardigde van) de editorial board*;
 5. (Een afgevaardigde van) de editorial board bestudeert het manuscript en verklaart het wel of niet ontvankelijk voor peerreview;
 6. De uitgever informeert de auteur of het manuscript ontvankelijk verklaard werd voor peerreview;
 7. Wanneer het manuscript ontvankelijk is verklaard, start de uitgeverij het double blind peerreviewproces op;
  1. De redacteur van de uitgeverij contacteert (op voorspraak van afgevaardigde van de editorial board) minstens twee peerreviewers en stuurt hen een geanonimiseerd manuscript, samen met een beoordelingsformulier.
  2. De reviewers bezorgen hun reviews aan de redacteur van de uitgeverij.
  3. De reviewers kunnen 4 eindoordelen vellen:
   1. het manuscript is geschikt voor publicatie: het manuscript kan dadelijk in productie;
   2. het manuscript is geschikt voor publicatie mits herwerking: na herwerking kan het manuscript in productie;
   3. het manuscript moet herwerkt worden én moet voor beoordeling opnieuw naar de reviewer(s) gestuurd worden: wanneer om aanpassingen gevraagd werd, voegt de auteur een begeleidend schrijven toe waarin hij of zij de gemaakte aanpassingen toelicht. Na het finale positieve oordeel van de reviewer(s) kan het manuscript in productie;
   4. het manuscript is niet geschikt voor publicatie: de auteur wordt hiervan op de hoogte gebracht door de uitgeverij.
  4. Verschillen de reviewers van mening over de kwaliteit van het manuscript, zal een bijkomende reviewer worden aangesproken.
 8. Reviewers worden door de uitgeverij vergoed voor hun prestaties met een financiële tegemoetkoming;
 9. De uitgeverij handelt de formele procedure voor het bekomen van het gprc-label verder af;
 10. De uitgeverij vermeldt het gprc-label in de colofon van de publicatie en bij alle externe communicatie met betrekking tot de publicatie.

EDITORIAL BOARD

De boeken die met een GPRC-label worden uitgegeven worden voor een eerste lezing voorgelegd aan een onafhankelijke, interuniversitaire editorial board.

Samenstelling editorial board:

 • Jan Vanhoof, Universiteit Antwerpen
 • Eric Corijn, Vrije Universiteit Brussel
 • Hans Alma, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Ignace Glorieux, Vrije Universiteit Brussel
 • Jo Tollebeek, KU Leuven
 • Johan Braeckman, Universiteit Gent
 • Petra Van Brabandt, LUCA School of Arts
 • Sophie Withaeckx, Maastricht University
 • Leen d’Haenens, KU Leuven
 • Dirk Lauwers, Universiteit Gent
 • Ilse Scheerlinck, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt

Open access

Als academisch uitgever ondersteunt ASP mee de evolutie in het wereldwijd onderzoekslandschap door te voorzien in een open access-formule. Uw academisch-wetenschappelijke uitgave in open access publiceren vergroot de vindbaarheid en de impact van uw onderzoeksresultaten. ASP kiest voor Open Access Gold: de publicatie is online en digitaal in pdf en e-pub vanaf de eerste dag van de verschijning onmiddellijk en gratis toegankelijk voor de academische gemeenschap en geïnteresseerden daarbuiten. Daarnaast kan via de website van de uitgeverij een gedrukt exemplaar tegen betaling bekomen worden (Print on Demand of POD).

Voor de verspreiding van haar open access-uitgaven werkt ASP onder meer samen met OAPEN. De open access-boeken worden geregistreerd in de DOAB of Directory of Open Access Books. ASP publiceert de open access-uitgaven standaard onder een creative commons-licentie. Meer uitleg over deze licenties vindt u via deze link.

Deze open access-formule wordt mogelijk gemaakt door de financiële inbreng van de onderwijs- of onderzoeksinstelling, het onderzoeksproject of de auteur van de aangeboden publicatie. De basiskost van een open access-publicatie betreft 6.000 euro, excl. btw, aangevuld met een transparante paginaprijs. De financiële vergoeding omvat de projectcoördinatie, de dienstverlening inzake eindredactie (native speaker), lay-out (cover en binnenwerk) en peerreview, distributie, communicatie en administratieve afhandeling. Voor de prijszetting van een project kunt u contact opnemen met nienke.roelants@aspeditions.be of bart.derwael@aspeditions.be.