Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Andere > Psychologie > ZELFORGANISATIES IN VLAANDEREN
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw en inclusief verzendingskosten.
Verschijningsdatum: 17/03/2014

ZELFORGANISATIES IN VLAANDEREN

door Bert Anciaux

Meer dan duizend lokale ‘zelforganisaties’ in Vlaanderen en Brussel bieden ruimte en geborgenheid voor mensen om zich te organiseren op basis van eenzelfde etnischculturele identiteit. Het predicaat ‘zelf’ benadrukt dat deze verenigingen zichzelf uitvonden. Het zijn eigen keuzes van heel diverse culturele gemeenschappen, met als belangrijkste criterium de aandacht voor en het koesteren van hun etnisch-culturele eigenheid. Deze verenigingen leven en werken in een dynamische omgeving, bouwen vele relaties op met tal van actoren, o.a. hun onmiddellijke omgeving, de plaatselijke overheid en de professionele voorzieningen van welzijn, onderwijs, werkgelegenheid enz. Ze verzamelden zich in landelijke federaties, gesitueerd binnen het sociaal-cultureel werk.

Dit onderzoek verschaft meer kennis over deze verenigingen, over hun functioneren, hun externe dimensies en hun positie binnen een (lokale) interculturele samenleving. Dit boek besteedt veel aandacht aan de mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen die deze verenigingen bieden, zowel voor hun leden en voor de eigen etnischculturele achterban, maar eveneens voor de omringende samenleving. Wat zijn de verwachtingen, vooroordelen, kansen? De studie ontwikkelt achtereenvolgens een ruim sociaalwetenschappelijk referentiekader, geeft verslag van het empirisch onderzoek en biedt een breed gamma aan kritische, algemene en ook erg concrete vaststellingen en aanbevelingen. Daarbij vormen ‘zelforganisaties’ een uitzonderlijk veelzeggend exponent van de wijze waarop onze samenleving omgaat met etnisch-culturele verscheidenheid en interculturaliteit. Een niet altijd zo stichtend verhaal.


Standaard
Prijs € 24,95

Details

ZELFORGANISATIES IN VLAANDEREN
Auteur(s): Bert Anciaux
ISBN: 9789057184062
Taal : Nederlands

Over de auteur(s)

Bert Anciaux (1959) is politicus en advocaat. Hij was achtereenvolgens schepen in Brussel (1991-1994), voorzitter van de Volksunie (1992-1997), alliantievoorzitter van VU&ID (1997-1999), senator (1995-1999), Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Brusselse Aangelegenheden (1999-2002), Federaal minister van Mobiliteit en Sociale Economie (2003-2004), Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel (2004-2009) en senator en fractievoorzitter sp.a (2010-). In 2014 promoveert hij tot doctor in de Pedagogische wetenschappen aan de VUB, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen/Vakgroep Agogiek.

Meer in deze rubriek

ONGELIJK SPEL Tine Vertommen
SCÈNES UIT EEN ONTMOETING Jasmina Sermijn
GEWELDLOOS VERZET Frank Van Holen, Johan Vanderfaeillie en Bart Colson (red.)

Alle boeken in deze rubriek