Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Andere > Sport en lichamelijke opvoeding > SPORT EN SOCIALE INNOVATIE
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw en inclusief verzendingskosten.
Verschijningsdatum: 15/10/2015

SPORT EN SOCIALE INNOVATIE

door Marc Theeboom

Sport wordt in toenemende mate gebruikt als middel om maatschappelijke doelstellingen te helpen realiseren. Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om tegemoet te komen aan behoeften van personen of groepen waarvoor de markt of de welvaartsstaat geen passende oplossingen bieden. Dergelijke praktijken noemen we sociaal innovatief. Zo wordt sport onder meer gebruikt om de tewerkstellingskansen van kortgeschoolde jongeren te vergroten, de sociale re-integratie van gedetineerden na hun invrijheidstelling te verbeteren of als een context waar mensen met een verschillende etnisch- en/of sociaalculturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten. Tot op heden bleven heel wat van deze initiatieven evenwel onder de radar. Dit boek biedt voor het eerst meer inzicht in de manier waarop sport op een sociaal innovatieve wijze kan worden ingezet. Het boek beschrijft een grote verscheidenheid aan thema's (jeugdzorg, tewerkstelling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vrijwilligerswerk, verenigingsondersteuning), doelgroepen (jongeren in armoede, gedetineerden, meisjes, topsporters) en sportcontexten (sportclubs, buurtsport, schoolsport). Uniek is eveneens dat zowel praktijkmensen als onderzoekers hieraan hebben meegewerkt. Het boek richt zich naar al wie interesse heeft in de individuele en maatschappelijke waarde van sport: studenten, afgestudeerden en onderzoekers binnen het domein van de sport- en bewegingswetenschappen, agogische wetenschappen en sociaal werk; beleidsmakers; jeugdwerkers; sportfunctionarissen; jeugdconsulenten; vertegenwoordigers van sportclubs; federaties en organisaties van sportieve vrijetijdsbesteding; alsook professionals en vrijwilligers die sport hanteren in hun eigen praktijk. En daarnaast al diegenen die sport eveneens een warm hart toedragen.
Standaard
Prijs € 34,95

Details

SPORT EN SOCIALE INNOVATIE
Auteur(s): Marc Theeboom
ISBN: 9789057184253
Taal : Nederlands

Over de auteur(s)

Meer in deze rubriek

ONGELIJK SPEL Tine Vertommen
DE ALLES(Z)WETER Kristine De Martelaer, Jan De Bouw

Alle boeken in deze rubriek