Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Andere > SONJA SNACKEN
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is btw inbegrepen. Gratis verzending in België vanaf € 25.
Verschijningsdatum: 17/09/2021

SONJA SNACKEN

Redelijk eigenzinnige humaniste

door Kristel Beyens, Diete Humblet, Hilde Tubex, An-Sofie Vanhouche, Kristof Verfailie

Dit liber amicorum bundelt teksten van meer dan veertig auteurs die terugblikken op het onderzoek en de professionele levensloop van Sonja Snacken. De volgende thema’s komen aan bod: mensenrechten en rechten voor gedetineerden, punitiviteit, reductionisme, comparatief penologisch onderzoek, gevangenisonderzoek en andere penologische vraagstukken die Sonja bestudeerde tijdens haar rijke carrière aan de Vrije Universiteit Brussel.

This liber amicorum brings together writings by more than forty authors, who reflect on the research and professional life course of Sonja Snacken. The following themes are discussed: human rights and prisoners’ rights, punitiveness, reductionism, comparative penological research, prison research and other penological topics that Sonja studied during her rich career at the Vrije Universiteit Brussel.

Ce liber amicorum rassemble des textes de plus de quarante auteurs, qui reflètent sur le recherche et parcours professionnel de Sonja Snacken. Les thèmes suivants sont abordés: les droits de l’homme et droits des prisonniers, la punitivité, le réductionnisme, la recherche pénologique comparative, la recherche sur les prisons et d’autres questions pénologiques que Sonja a étudiées au cours de sa riche carrière à la Vrije Universiteit Brussel.

To download the PDF of this book for free: Click here
To download the Epub of this book for free: Click here

Download de hoofdstukken hier:

1. Introduction - Kristel Beyens, Diete Humblet, Hilde Tubex, An-Sofie Vanhouche and Kristof Verfaillie
2. Resisting punitiveness: An academic activist in Europe - Susanne Karstedt
3. A dialogue with Europe – regarding Spanish Prisons - Elena Larrauri
4. A criminological role model: Lessons in resisting punitivenes - Fergus McNeill
5. Resisting punitiveness ‘in’ and beyond Europe: The best and worst of times? -  Richard Sparks 
6. Le COVID-19, miroir grossissant du problème carceral - Yves Cartuyvels
7. Mensenrechten en democratie als graadmeter voor het punitieve klimaat in een land- Miranda Boone
8. Mensenrechten: een seculiere religie met juridische koevoeten?- Serge Gutwirth en Paul De Hert
9. Efficiëntie versus illusies: maakt dat het verschil bij het gevangenisbeleid in de Lage Landen - René van Swaaningen

 

Standaard
Prijs € 35,00

Details

SONJA SNACKEN
Auteur(s): Kristel Beyens, Diete Humblet, Hilde Tubex, An-Sofie Vanhouche, Kristof Verfailie
ISBN: 9789461170286
Taal : Nederlands

Over de auteur(s)

De editors zijn verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society van de Vrije Universiteit Brussel en aan de University of Western Australia.

The editors are affiliated with the Department of Criminology, Crime & Society Research Group of the Vrije Universiteit Brussel and with the University of Western Australia.

Les éditeurs sont affiliés au Département de Criminologie, groupe de recherche Crime & Society du Vrije Universiteit Brussel et University of Western Australia.

Meer in deze rubriek

AFSCHEID VAN DE HOEDENMAKER Stefan Somers
CONSUMEREN ALS KONIJNEN Soumaya Majdoub
ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING JAARBOEK 2021 Jill Coene, Tuur Ghys, Bernard Hubeau, Sarah Marchal, Peter Raeymaeckers, Roy Remmen en Wouter Vandenholle (red.)
BORDER CONTROL AND NEW TECHNOLOGIES J. Peter Burgess and Dariusz Kloza (eds.)
SENSOMOTORISCH WERKEN MET GETRAUMATISEERDE KINDEREN Sarah Keyaert, Marjan Klingels, Lisa Van Hove en Frank Van Holen
WATER Marc Van Molle

Alle boeken in deze rubriek