Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Geschiedenis > Koninklijke Commissie voor Geschiedenis > HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 183, 2017
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is btw inbegrepen. Gratis verzending in België vanaf € 25.
Verschijningsdatum: 01/01/2017

HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 183, 2017

In deze aflevering (vol. 183, 2017, 254 p.) werden twee bijdragen gepubliceerd. Ten eerste is er de studie van Remco Sleiderink, De Korte Rijmkroniek van Vlaanderen (1431). Middeleeuwse geschiedenis op een affiche (p. 5-56). Ziehier de samenvatting die de auteur zelf opstelde: "Handschrift G 13860 van de Universiteitsbibliotheek Gent is een boekrol van ca. 2,5 meter. De rol is momenteel opgebouwd uit vier stroken van telkens twee kolommen. De auteur van deze bijdrage toont dat de oorspronkelijke vorm een perkamenten affiche was (ca. 700 × 580?mm) met daarop acht kolommen. De tekst is een kroniek over de geschiedenis van Vlaanderen in ruim achthonderd Middelnederlandse verzen. Op basis van dit Gentse handschrift levert deze bijdrage de editio princeps van deze Korte rijmkroniek van Vlaanderen. Ook wordt aandacht geschonken aan een fragment in de Koninklijke Bibliotheek van België (hs. 2810-13, f. 1*) dat mogelijk een getuige is van dezelfde tekst. De kroniek schenkt veel aandacht aan de Gentse opstanden in de veertiende eeuw en lijkt te zijn ontstaan in 1431. De precieze positie van de tekst binnen de Vlaamse historiografie van de veertiende en vijftiende eeuw verdient nader onderzoek".

De andere bijdrage is van de hand van Brecht Dewilde & Bram Vannieuwenhuyze, De zeventiende-eeuwse inventaris van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën in Brussel (p. 57-142). Hierna volgt de samenvatting die werd opgesteld door de auteurs: "De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, gesticht in 1499, behoorde tot de meest prominente genootschappen van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brussel. Ze werd actief gepatroneerd door het Bourgondisch-Habsburgse hof, wat leidde tot een belangrijk kunstmecenaat. De prominente rol van de broederschap staat in schril contrast tot het bewaarde bronnenmateriaal : bijna alle archiefstukken van de broederschap zijn zoek of verloren gegaan. Een van de weinige overgeleverde bronnen is een goedereninventaris uit de zeventiende eeuw. Die inventaris geeft een overzicht van de kunstwerken, juwelen, vastgoed en renten die op het moment van de redactie in het bezit van de broederschap waren. Ze bevat daarnaast een gedetailleerd relaas van de verwervingen, de schenkers en het fysieke uitzicht van de objecten, en biedt op die manier een uniek inzicht in zowel de materiële cultuur als de geschiedenis van het genootschap. Omwille van het belang van dit document voor de geschiedenis van de broederschap, en het politieke, religieuze en artistieke verleden van de stad Brussel, wordt de inventaris door middel van een kritische uitgave ontsloten".
Dit is een uitgave van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. / Ceci est une publication de la Commission royale d'Histoire. / This is a publication of the Royal Historical Commission
Standaard
Editie zonder abonnement € 32,00
Editie met abonnement € 32,00

Details

HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 183, 2017
Auteur(s):
Aantal pagina’s: 254
Taal : Frans
ISSN: 0001-415X

Over de auteur(s)

Meer in deze rubriek

HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETINS, VOL. 187, 2021 Falco Van der Schueren, Christian de Borchgrave, Bert Verwerft & Amable Sablon du Corail
LA POLITIQUE POLONAISE À LA LUMIÈRE DES RAPPORTS DIPLOMATIQUES BELGES (1939-1945) Jozef ŁAPTOS, en collaboration avec Idesbald Goddeeris, Thierry Grosbois, Inga Kawka, Wojciech Prażuch en Przemysław Szczur
BANS ET EDITS POUR LA VILLE DE TOURNAI EN TEMPS DE PESTE (1349-1351) Claire Billen en Marc Boone
MEMOIRES DES CAMPAGNES DE JEAN GHEERBRANT, MARECHAL DES LOGIS-CHEF AU XE REGIMENT DE HUSSARDS (1798-1808) René Wilkin, Bernard Wilkin et Christian Remy (eds.)
HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 186, 2020 Jean-Louis Kupper, Julien Maquet & Marc Boone
DE REKENINGEN VAN DE STAD BRUGGE (1280-1319) - DEEL 2, DERDE STUK (2020) Stijn Meersseman, Maurice Vandermaesen, Katrien Vandewoude

Alle boeken in deze rubriek