Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Politieke & sociale wetenschappen > DE DROOM VAN SISMONDI / LE RÊVE DE SISMONDI
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is btw inbegrepen. Gratis verzending in België vanaf € 25.
Verschijningsdatum: 15/03/2015

DE DROOM VAN SISMONDI / LE RÊVE DE SISMONDI

door Patrick Stouthuysen, Johan Basiliades

NL--

Waarom is het voor een Marokkaan van de derde generatie eenvoudiger Amster­dammer te zijn dan Nederlander? Wat heeft de inwoner van Genève, Sismondi, met middeleeuwse Italiaanse stads-republieken? Waarom preekte Joseph “Radical Joe” Chamberlain de Municipal Gospel in Birmingham? Wat heeft de vrijzinnige Brusselse liberaal Jules Anspach met preken over een ge­meentelijk evangelie? Wat is de link tussen Henri Bergé, Vlaamse neorenaissance en Schaarbeek? En wat heeft dat allemaal te maken met Çatalhöyük?

 

Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades willen met dit tweede tweetalige boekje in de vernieuwde Stadslucht Maakt Vrij-reeks het debat over stedelijke identiteit en stadsburgerschap aanwakkeren. Het boek vertrekt vanuit de bijdragen van Jan Willem Duyvendak over de huidige obsessie voor thuis in de Nederlandse politiek. Identificatie met de stad blijkt haalbaarder voor vele nieuwkomers dan de identificatie met de natie. Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades hebben hun bijdrage uit 2007 over “De droom van Sismondi” bijgewerkt. Ze bekijken hoe stedelijkheid als alternatief kan dienen voor nationalisme. Hoe stedelijkheid de basis kan vormen voor gemeenschapsvorming, democratie en solidariteit. Ze hebben hun bijdrage ook “ge-upgrade” met vier portretten van liberale denkers en politici die het stedelijk liberalisme gestalte hebben gegeven: Sismondi, Joseph Chamberlain, Jules Anspach en Henri Bergé. Aubry Cornelis tot slot geeft in een kort essay aan hoe “funky steden” aan de natiestaat kunnen ontsnappen, maar ook hoe stedelijkheid en stedelijke identiteit geen absolute garantie op zich zijn. Het zijn wel, in tegenstelling tot naties, veel meer open projecten, vatbaar voor vernieuwing.

Sven Gatz, één van de vaders van het Stadslucht Maakt Vrij-project in 2004, nu Vlaams minister van Cultuur, benadrukt in het voorwoord de mogelijkheden van stadsburgerschap in Brussel en grote steden in het algemeen.

 

FR--

Comment se fait – il qu’un Marocain de la troisième génération se sente plus aisément Amstellodamois que Néerlandais? Quel est le lien entre le Genevois Sismondi et les villes-républiques italiennes au Moyen-Age ? Pourquoi Joseph - Radical Joe - Chamberlain prêchait-il « L’Evangile Municipal » dans sa ville de Birmingham ? Et quel rapport y a-t-il entre le libre penseur libéral bruxellois Jules Anspach et l’Evangile Minucipal ? Qu’est-ce que Henri Bergé, le style néo-Renaissance flamande et Schaerbeek ont en commun ? Et quel rôle joue Çatalhöyük dans cette histoire ?

 

Les auteurs, Patrick Stouthuysen et Johan Basiliades ,souhaitent raviver le débat à propos de l’identité et la citoyenneté urbaine dans ce deuxième ouvrage bilingue de cette réédition de la série « L’air de la ville rend libre ». Le point de départ du livre est la multitude d’articles de Jan Willem Duyvendak à propos de l’obsession au tour du « chez soi » dans la politique néerlandaise actuelle. Une identification avec la ville semble plus évident que l’identification avec la nation pour beaucoup de nouveaux venus. Stouthuysen en Basiliades ont actualisé leur contribution au sujet du « Rêve de Sismondi », datant de 2007. Ils examinent si la vie urbaine pourrait être une alternative au nationalisme. Et comment cette vie urbaine peut constituer une base solide pour le sens de communauté, la démocratie et la solidarité. Ils ont également remis à niveau cet ouvrage en y ajoutant 4 portrait de penseurs et hommes politiques libéraux qui ont donné corps au libéralisme urbain : Sismondi, Joseph Chamberlain, Jules Anspach et Henri Bergé. Pour terminer cet ouvrage Aubrey Cornelis nous démontre dans un essai comment les villes sont en mesure d’échapper de façon « funky » au paradoxe de l’état-nation mais que la vie et l’identité urbaine ne peuvent être considérées comme des garanties absolues. Car les villes sont, contrairement aux nations, des projets ouverts en constante modification.

 

Sven Gatz, un des pères fondateurs du projet “L’air de la ville rend libre” en 2004 et ministre flamand de la Culture, souligne dans sa préface les nombreuses possibilités de la citoyenneté urbaine tant à Bruxelles que dans les grandes villes en général.

Standaard
Prijs € 13,95

Details

DE DROOM VAN SISMONDI / LE RÊVE DE SISMONDI
Auteur(s): Patrick Stouthuysen, Johan Basiliades
ISBN: 9789057181825
Taal : Frans

Over de auteur(s)

Meer in deze rubriek

DE SPELREGELS VAN DE DEMOCRATIE - 4E HERZIENE EDITIE Stefaan Fiers & Steven Van Hecke
WHAT VALUES, WHOSE VALUES Heleen Touquet (ed.)
TOWARDS A METROPOLITAN CITY CENTRE FOR BRUSSELS Sofie Vermeulen, Aniss M. Mezoued, Jean-Philippe De Visscher (eds.)
IN DIALOOG Montasser AlDe’emeh en Werner de Saeger
VERKLARING VAN 30 NOVEMBER (e-book) Hans Claus
POST VIRAAL NAAR EEN NIEUW NORMAAL Malaika Brengman (red.)

Alle boeken in deze rubriek