Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

De uitgeverij

Academic & Scientific Publishers (ASP) is gespecialiseerd in wetenschappelijke, academische, informatieve en educatieve uitgaven. Uitgeverij ASP fungeert als moederbedrijf voor verschillende fondsen: ASP Editions, University Press Antwerp en VUBPRESS. Dankzij deze structuur kunnen universiteiten, instellingen en organisaties hun uitgaven professioneel en onder hun eigen naam uitgeven, verspreiden en promoten.

Missie

ASP wil wetenschappelijke kennis verspreiden en toegankelijk maken voor een breed publiek. Dat doet de uitgeverij door:

 • fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht te brengen, te ondersteunen en te stimuleren.
 • een vorm van dienstverlening te bieden aan de academische gemeenschap (onderzoekers, docenten, studenten, bibliothecarissen, enz.).
 • materiaal te publiceren dat een onmisbare basis is voor beleidsmakers, opinieleiders, journalisten enz.
 • kennis te verspreiden over vakgebieden die door 'publieksuitgeverijen' zelden of niet worden belicht.
 • bij te dragen tot de wetenschappelijke en maatschappelijke uitstraling van haar partners.

Specialisaties

ASP legt zich toe op 18 wetenschappelijke domeinen. Aangezien elk domein redactioneel beheerd wordt door een ervaren uitgever, kan ASP publicaties van hoge kwaliteit garanderen. Alle publicaties die bij ASP verschijnen, kunnen in een of meerdere van deze categorieën worden ondergebracht:

 • Architectuur en ontwerpwetenschappen
 • Communicatie en media
 • Economie en management
 • Filosofie en levensbeschouwing
 • Geschiedenis
 • Gezondheid en welzijn
 • ICT en computerwetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen
 • Kunst en cultuur
 • Medische wetenschappen
 • Natuur en milieu
 • Onderwijs(beleid), didactiek en agogiek
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Psychologie
 • Recht en criminologie
 • Sport en lichamelijke opvoeding
 • Taal- en letterkunde
 • Wetenschap en wiskunde

Distributie en marketing

In België en Nederland worden de publicaties van ASP verdeeld en gepromoot via eigen kanalen en in samenwerking met externe commerciële partners. Buiten België en Nederland verdeelt de Amerikaanse Independent Publishers Group (IPG) onze uitgaven.