Ce site Internet utilise des cookies. Pour en savoir plus sur les cookies, consultez la politique en matière de cookies. En poursuivant votre navigation, vous autorisez ASP à utiliser ces cookies. Le blocage de certains cookies peut empêcher le fonctionnement correct du site.

Partager : Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
Vous devez être enregistré(e) pour voir apparaître les réductions. Le prix inclut la T.V.A. et les frais de transport.
Date de parution : 06/05/2021

VERWEVENHEID

Essays over een verbindend humanisme

par: Hans Alma en Caroline Suransky (red.)

Verbindend humanisme staat voor een fundamentele doordenking hoe mensen met elkaar en met de wereld omgaan, vanuit het oogpunt van verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheden. Het moderne paradigma van de autonome mens die de wereld naar zijn hand kan zetten, maakt daarbij plaats voor een paradigma van partnerschap in de context van complexe ecosystemen. Hoe kunnen wij zinvol en rechtvaardig participeren in een dynamische wereld waarin grote verschuivingen plaatsvinden waarover de mens maar zeer ten dele controle heeft? Verbindend humanisme gaat ervan uit dat mensen hun kwaliteiten zinvol kunnen inbrengen wanneer zij hun superioriteitsaanspraken opgeven en ruimte maken voor de ander in diens unieke waarde (of het daarbij nu om een mens, dier, plant of ding gaat). Creativiteit en verbeelding spelen daarbij een centrale rol.

In dit boek onderzoeken de auteurs hoe mensen hun verwevenheid creatief kunnen inzetten om te komen tot goed (samen)leven op planetair niveau. Zo worden nieuwe paden binnen hedendaags humanisme kritisch verkend. De bijdragen attenderen op relevante ontwikkelingen in deze belangrijke levensbeschouwelijke stroming binnen onze cultuur, die in dialoog met andere tradities een grondslag kan vormen voor sociale rechtvaardigheid en ecopolitiek.

De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving. De reeks komt tot stand onder begeleiding van prof. dr. Marc Van den Bossche van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.


Ontdek ook onze Humanismen-abonnementsformule: elk nieuw Humanismen-boek belandt automatisch bij jou in de bus aan 15 % korting!

Een abonnementsformule geldt voor minimum één jaar. Het contract zal automatisch verlengd worden, tenzij het abonnement voor het komende jaar schriftelijk (via info@aspeditions.be) opgezegd wordt vóór 1 december van het huidige jaar.

Prix standard
Boek € 23,95
Boek met Humanismen-abonnement € 20,35

Détails

VERWEVENHEID
Auteur(s) : Hans Alma en Caroline Suransky (red.)
ISBN : 9789461170217
Format : 16 x 20
Taal : Neerlandais

Le(s) auteur(s)

Hans Alma (1962) is hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de rol van verbeelding in zingeving en levensbeschouwing, en op de ontwikkeling van humanisme in relatie tot actuele samenlevingsvragen.

Caroline Suransky (1961) is universitair hoofddocent en opleidingscoördinator van de Graduate School aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarnaast is ze ‘research fellow’ van de Unit for Institutional Change and Social Justice aan de University of the Free State in Zuid-Afrika. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich op sociale verandering in een globaliserende wereld met speciale aandacht voor de rol van hoger onderwijs ten aanzien van dekolonialisering, (anti)racisme en de klimaatcrisis.

Met bijdragen van: Hans Alma, William Connolly, Bertine van Hoof, Femke Kaulingfreks, Nidesh Lawtoo, Henk Manschot, Evanne Nawoog, Caroline Suransky, Marc Van den Bossche, Yoni Van Den Eede en Fernando Suárez Müller

À découvrir dans cette rubrique

DE MAAKBARE MORAAL Yoni Van Den Eede en Karl Verstrynge (red.)
DE KUNST VAN SAMENLEVEN Hans Alma
VAN PLATO TOT PINXTEN Karel Van Dinter
JOOD ZIJN OF NIET Oscar Mandel, Ludo Abicht
DE ZINNEN VAN HET LEVEN Marc Van den Bossche
VRIJ(HEID) VAN RELIGIE Gily Coene & Marc Van den Bossche

Toutes les publications de cette rubrique