Ce site Internet utilise des cookies. Pour en savoir plus sur les cookies, consultez la politique en matière de cookies. En poursuivant votre navigation, vous autorisez ASP à utiliser ces cookies. Le blocage de certains cookies peut empêcher le fonctionnement correct du site.

Accueil > Publications > > SPORT EN SOCIALE INNOVATIE
Partager : Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
Vous devez être enregistré(e) pour voir apparaître les réductions. Le prix inclut la T.V.A. et les frais de transport.
Date de parution : 15/10/2015

SPORT EN SOCIALE INNOVATIE

par: Marc Theeboom

Sport wordt in toenemende mate gebruikt als middel om maatschappelijke doelstellingen te helpen realiseren. Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om tegemoet te komen aan behoeften van personen of groepen waarvoor de markt of de welvaartsstaat geen passende oplossingen bieden. Dergelijke praktijken noemen we sociaal innovatief. Zo wordt sport onder meer gebruikt om de tewerkstellingskansen van kortgeschoolde jongeren te vergroten, de sociale re-integratie van gedetineerden na hun invrijheidstelling te verbeteren of als een context waar mensen met een verschillende etnisch- en/of sociaalculturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten. Tot op heden bleven heel wat van deze initiatieven evenwel onder de radar. Dit boek biedt voor het eerst meer inzicht in de manier waarop sport op een sociaal innovatieve wijze kan worden ingezet. Het boek beschrijft een grote verscheidenheid aan thema's (jeugdzorg, tewerkstelling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vrijwilligerswerk, verenigingsondersteuning), doelgroepen (jongeren in armoede, gedetineerden, meisjes, topsporters) en sportcontexten (sportclubs, buurtsport, schoolsport). Uniek is eveneens dat zowel praktijkmensen als onderzoekers hieraan hebben meegewerkt. Het boek richt zich naar al wie interesse heeft in de individuele en maatschappelijke waarde van sport: studenten, afgestudeerden en onderzoekers binnen het domein van de sport- en bewegingswetenschappen, agogische wetenschappen en sociaal werk; beleidsmakers; jeugdwerkers; sportfunctionarissen; jeugdconsulenten; vertegenwoordigers van sportclubs; federaties en organisaties van sportieve vrijetijdsbesteding; alsook professionals en vrijwilligers die sport hanteren in hun eigen praktijk. En daarnaast al diegenen die sport eveneens een warm hart toedragen.
Prix standard
Prix € 34,95

Détails

SPORT EN SOCIALE INNOVATIE
Auteur(s) : Marc Theeboom
ISBN : 978 90 5718 425 3

Le(s) auteur(s)

À découvrir dans cette rubrique