Ce site Internet utilise des cookies. Pour en savoir plus sur les cookies, consultez la politique en matière de cookies. En poursuivant votre navigation, vous autorisez ASP à utiliser ces cookies. Le blocage de certains cookies peut empêcher le fonctionnement correct du site.

Accueil > Publications > > SAMENWERKING ONDERSTEUNEN IN PLEEGZORG
Partager : Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
Vous devez être enregistré(e) pour voir apparaître les réductions. Le prix inclut la T.V.A. et les frais de transport.
Date de parution : 08/11/2016

SAMENWERKING ONDERSTEUNEN IN PLEEGZORG

Methodiekhandboek

par: Marijke Robberechts, Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen

Wanneer kinderen en jongeren door een problematische opvoedingssituatie niet meer in hun gezin kunnen verblijven, wordt in Vlaanderen pleegzorg als eerste te onderzoeken hulpverleningsvorm naar voren geschoven. Pleegzorg is echter een kwetsbare interventie. Hiervan getuigen o.a. het grote aantal breakdowns (vroegtijdig en om negatieve redenen beëindigen van een pleegzorgplaatsing). Conflicten tussen de ouders en de pleegouders zijn een belangrijke reden voor een voortijdige en negatieve beëindiging van een plaatsing.

Tot voor kort bestonden in Vlaanderen geen evidence-based methodieken die inzetten op een optimalisering van de samenwerking tussen ouders en pleegouders. In deze handleiding wordt een methodiek beschreven die hier een bijdrage kan leveren. De methodiek doet een beroep op bemiddeling en cognitieve gedragstherapie en bestaat uit zes modules. Elke module wordt in de handleiding gedetailleerd beschreven. Er worden niet alleen aanwijzingen verschaft voor de grondhouding van de ondersteuner, maar van iedere module worden doelen, benodigdheden, agenda en inhoud besproken. Kortom, zeer concreet worden aanwijzingen verschaft voor het handelen van de begeleider en waartoe dit moet leiden.

Wij hopen dat de inzet van deze methodiek een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de handelingsmogelijkheden van de pleegzorgbegeleiders en mee kan zorgen voor een gelukkiger verblijf van het pleegkind in het pleeggezin.

Prix standard
Prix € 31,95

Détails

SAMENWERKING ONDERSTEUNEN IN PLEEGZORG
Auteur(s) : Marijke Robberechts, Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen
ISBN : 9789057185281
Nombre de pages: 156

Le(s) auteur(s)

À découvrir dans cette rubrique