Ce site Internet utilise des cookies. Pour en savoir plus sur les cookies, consultez la politique en matière de cookies. En poursuivant votre navigation, vous autorisez ASP à utiliser ces cookies. Le blocage de certains cookies peut empêcher le fonctionnement correct du site.

Accueil > Publications > Histoire > DE VERVOLGING VAN MILITAIRRECHTELIJKE DELICTEN TIJDENS WERELDOORLOG I (DERDE UITGAVE)
Partager : Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
Vous devez être enregistré(e) pour voir apparaître les réductions. Le prix inclut la T.V.A. et les frais de transport.
Date de parution : 05/11/2018

DE VERVOLGING VAN MILITAIRRECHTELIJKE DELICTEN TIJDENS WERELDOORLOG I (DERDE UITGAVE)

De werking van het Belgische krijgsgerecht

par: Stanislas Horvat

Deze publicatie is de eerste diepgaande studie van het Belgisch militair gerecht tijdens Wereldoorlog I.

De werking van het krijgsgerecht wordt gedetailleerd beschreven en geëvalueerd aan de hand van een omvangrijk onderzoek van nooit eerder bestudeerde archiefdocumenten van het auditoraat-generaal en van het krijgshof, waaronder meer dan 300 omzendbrieven van de auditeur-generaal, ongeveer 5500 arresten en bijna 1000 dossiers van het krijgshof.

De strafrechtelijke procedure, van onderzoek tot strafuitvoering, wordt volledig uiteengezet aan de hand van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, omzendbrieven en een groot aantal publicaties.

De praktijk van het krijgsgerecht en de betekenis ervan voor de soldaten worden genuanceerd weergegeven en geanalyseerd via een aantal centrale vragen, die o.m. de taalkwestie en de sociale verhoudingen in het leger en in het krijgsgerecht aansnijden, maar ook de impact van de oorlogsontwikkelingen op de rechtspraktijk, de rol van de militaire overheden, de verhouding krijgshof-krijgsraden enz.

Dit werk is een verhelderende studie voor al wie inzicht wil hebben in de vervolging van de militairrechtelijke delicten tijdens Wereldoorlog I en verschijnt nu in een derde, herziene editie.
Prix standard
Prix € 34,95

Détails

DE VERVOLGING VAN MILITAIRRECHTELIJKE DELICTEN TIJDENS WERELDOORLOG I (DERDE UITGAVE)
Auteur(s) : Stanislas Horvat
ISBN : 9789057188343
Format : 17 x 24
Nombre de pages: 426
Taal : Neerlandais

Le(s) auteur(s)

Stanislas Horvat is hoogleraar en hoofd van de Leerstoel Recht van de Koninklijke Militaire School en wetenschappelijk medewerker van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is bestuurder van het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht en van de International Society for Military Law and the Law of War en secretaris van het Wetenschappelijk Comité Rechtsgeschiedenis van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunsten en Wetenschappen.

À découvrir dans cette rubrique

ATHENE OF JERUZALEM Koenraad Verrycken
CULTUURGESCHIEDENIS (HERZIENE EDITIE) Karel Vanhaesebrouck
LA TRANSMISSION DU POUVOIR MONARCHIQUE Pierre-Olivier de Broux, Philippe Desmette, Sophie Glansdorff, Bérengère Piret & Nicolas Simon (ed.)
GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING NR. 128 (2019) Stichting Auschwitz
THE RIGHT TO BE FORGOTTEN VS THE RIGHT TO REMEMBER Karin Van Honacker (ed.)
GEORGES LORAND (1860-1918) Nathan Lauwers

Toutes les publications de cette rubrique