Ce site Internet utilise des cookies. Pour en savoir plus sur les cookies, consultez la politique en matière de cookies. En poursuivant votre navigation, vous autorisez ASP à utiliser ces cookies. Le blocage de certains cookies peut empêcher le fonctionnement correct du site.

Accueil > Publications > Histoire > Commission historique royale > DE REKENINGEN VAN DE STAD BRUGGE (1280-1319) - DEEL 2, DERDE STUK (2020) (kcg)
Partager : Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
Vous devez être enregistré(e) pour voir apparaître les réductions. Le prix inclut la T.V.A. et les frais de transport.
Date de parution : 30/11/2020

DE REKENINGEN VAN DE STAD BRUGGE (1280-1319) - DEEL 2, DERDE STUK (2020) (kcg)

par: Stijn Meersseman, Maurice Vandermaesen, Katrien Vandewoude

Voor de kennis van de geschiedenis van een stad, zijn haar rekeningen een onuitputtelijke bron. De Vlaamse steden waren in de 13de-14de eeuw nog machtige organen die een eigen economische politiek voerden. Dit blijkt uit de uitgaven die ze voor representatie bij de vorst en andere politieke partijen doen. Bij tijd en wijle werd er ook wel eens oorlog gevoerd, wat zich ook weerspiegelt in de rekeningen. Maar steden hadden ook een lokaal beleid te voeren op vlak van armenzorg, publieke werken en openbare orde. De rekeningen van een stad als Brugge geven een inzicht op de financiën van een belangrijke Vlaamse stad, het beleid dat zij voerde en haar rol in de belangrijke gebeurtenissen van de vroege veertiende eeuw.

Het eerste deel voor de jaren 1280 tot aan de Guldensporenslag werd reeds in 1965 samengesteld door Carlos Wyffels, gevolgd door een index in 1971. De daaropvolgende periode 1302-1319 werd in twee banden uitgegeven door Carlos Wyffels en A. Vandewalle in 1995-1997. De index op dit deel bleef lang uit, maar werd in 2020 gepubliceerd van de hand van Katrien Vandewoude, Maurits Vandermaesen en Stijn Meersseman. De index is een onmisbaar instrument om de rijkdom aan persoons- en plaatsnamen in deze bronnen terug te vinden.

Wenst u een apart boekdeel te kopen (het eerste deel stuk 1 of 1, of het tweede deel stuk 1 of 2) kunt u zich wenden tot de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Dit is een uitgave van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis / Ceci est une publication de la Commission royale d'Histoire. / This is a publication of the Royal Historical Commission
Prix standard
Prix € 40,00

Détails

DE REKENINGEN VAN DE STAD BRUGGE (1280-1319) - DEEL 2, DERDE STUK (2020) (kcg)
Auteur(s) : Stijn Meersseman, Maurice Vandermaesen, Katrien Vandewoude
ISBN : 9782870440186
Format : 21,5 x 27,5
Taal : Neerlandais

Le(s) auteur(s)

 Stijn Meersseman studeerde in 1990 af als historicus. Door de jaren heen maakte hij meerdere indices op bronnenuitgaven en naslagwerken. Het werk van Frans De Potter over de Gentse geschiedenis werd door hem toegankelijk gemaakt. Hij verzorgde ook een index op een uitgave van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis rond de middeleeuwse lakenhandel in Frans-Vlaanderen en tekende voor de registers op Bronnen voor de studie van het hedendaagse België (edities 2009 en 2017, ASP Editions). Nu werkte hij ook de indices op de bronnenuitgave van de stad Brugge af.

Maurice Vandermaesen (°1947), Dr. Geschiedenis RUG (1977) met een studie over de politieke besluitvorming in het 14de-eeuwse graafschap Vlaanderen. Was assistent bij

Prof. Dr. W. Prevenier (RUG 1969-1979) en archivaris op het Rijksarchief te Brugge tot aan zijn pensionering in 2012. Hij was gastprofessor bij de Interuniversitaire opleiding Archivistiek (UGent/VUB). Hij publiceerde studies over de gewestelijke overheidsinstellingen in het graafschap Vlaanderen, en over de archiefpraktijk en –beheer.

Katrien Vandewoude (°1955), Lic. Gechiedenis RUG (1978) met een studie over het hotelpersoneel van hertog Filips de Stoute, waarover ze publiceerde in De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel, 1997. Naast haar medewerking aan de digitale indexering van de Brugse stadsrekeningen (1302-1319) is ze nu auteur van tal van kinderboeken, zowel fictie als non-fictie.

À découvrir dans cette rubrique

HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETINS, VOL. 187, 2021 (kcg) Falco Van der Schueren, Christian de Borchgrave, Bert Verwerft & Amable Sablon du Corail
LA POLITIQUE POLONAISE À LA LUMIÈRE DES RAPPORTS DIPLOMATIQUES BELGES (1939-1945) (kcg) Jozef ŁAPTOS, en collaboration avec Idesbald Goddeeris, Thierry Grosbois, Inga Kawka, Wojciech Prażuch en Przemysław Szczur
BANS ET EDITS POUR LA VILLE DE TOURNAI EN TEMPS DE PESTE (1349-1351) (kcg) Claire Billen en Marc Boone
MEMOIRES DES CAMPAGNES DE JEAN GHEERBRANT, MARECHAL DES LOGIS-CHEF AU XE REGIMENT DE HUSSARDS (1798-1808) (kcg) René Wilkin, Bernard Wilkin et Christian Remy (eds.)
HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 186, 2020 (kcg) Jean-Louis Kupper, Julien Maquet & Marc Boone
HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 185, 2019 (kcg)

Toutes les publications de cette rubrique