Ce site Internet utilise des cookies. Pour en savoir plus sur les cookies, consultez la politique en matière de cookies. En poursuivant votre navigation, vous autorisez ASP à utiliser ces cookies. Le blocage de certains cookies peut empêcher le fonctionnement correct du site.

Accueil > Publications > Histoire > > DE BLIJDE INKOMSTEN VAN DE BRABANTSE HERTOGEN
Partager : Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
Vous devez être enregistré(e) pour voir apparaître les réductions. Le prix inclut la T.V.A. et les frais de transport.
Date de parution : 05/06/2018
GPRC

DE BLIJDE INKOMSTEN VAN DE BRABANTSE HERTOGEN

Macht, opstand en privileges in de vijftiende eeuw

par: Valerie Vrancken

De Blijde Inkomsten waren een begrip in hun tijd. In de periode van 1356 tot en met 1792, bij het aantreden van een nieuwe hertog, dwongen de Brabantse politieke elites een inhuldigingscharter af. Die Blijde Inkomsten zetten de krijtlijnen uit voor het bestuur van het hertogdom, stelden grenzen aan de hertogelijke macht en verankerden de inspraak van onderdanen in het bestuur. Tot 1549 werden deze politieke contracten steeds heronderhandeld wanneer een nieuwe vorst aantrad.

In De Blijde Inkomsten van de Brabantse hertogen onderzoekt Valerie Vrancken voor het eerst waarom deze teksttraditie voortdurend werd aangepast. Wie was betrokken bij de totstandkoming van de tekst? Welke rol speelden machtsverhoudingen tijdens het onderhandelingsproces en welke motieven, idealen, ervaringen en politieke visies kleurden de onderhandelingen? Dit boek schetst hoe de uitvaardiging van Blijde Inkomsten in de vijftiende eeuw uitgroeide tot een gevestigde doch uiterst grillige politieke traditie. Vooral stedelijke elites en vooraanstaande edelen gaven er vorm aan, manoeuvrerend in de beweegruimte die opvolgingscrisissen, failliete hertogen en hun eigen machtspositie hun boden om de vorsten tot toegevingen te dwingen. Machtsverhoudingen, soms zelfs opstanden, bepaalden hoe het onderhandeld resultaat eruit zag – en dat was vanaf het aantreden van de Bourgondische hertogen lang niet altijd in het voordeel van deze elites.

Op basis van onontgonnen bronnenmateriaal komt de auteur tot vernieuwende inzichten in het politieke denken en handelen van de late middeleeuwen. Dit boek is dan ook een niet te missen bijdrage voor geïnteresseerden in de politieke geschiedenis van het vijftiende-eeuwse Brabant in het bijzonder, en van de middeleeuwse Nederlanden in het algemeen.
Prix standard
Boek zonder abonnement / Livre sans abonnement € 49,00
Boek met abonnement / Livre avec abonnement € 41,65

Détails

DE BLIJDE INKOMSTEN VAN DE BRABANTSE HERTOGEN
Auteur(s) : Valerie Vrancken
ISBN : 9789057187155
Format : 17x24
Nombre de pages: 385

Le(s) auteur(s)

Valerie Vrancken is doctor in de geschiedenis en werkt als wetenschappelijk medewerker in het Rijksarchief in Leuven. In 2017 promoveerde de historica met een proefschrift over de Blijde-Inkomstcharters in het laatmiddeleeuwse Brabant. In 2016 ontving ze de Prijs Bryce en Mary Lyon van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

À découvrir dans cette rubrique