Yoni Van Den Eede

De auteurs zijn verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) dat deel uitmaakt van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel en zich toespitst op drie grote onderzoekthema’s: existentie en intersubjectiviteit, hedendaagse ethische problemen en de studie van de verlichting. Editors Yoni Van Den Eede en Karl Verstrynge zijn respectievelijk secretaris en directeur van ETHU (www.ethu.be).

Publications from Yoni Van Den Eede

Philosophies, ideologies, and religions
DE MAAKBARE MORAAL

Yoni Van Den Eede & Karl Verstrynge

Show details