Trisha Meyer

Trisha Meyer is assistent-professor docent in digitaal beleid en participatie aan de VUB en professorial fellow aan de VN-Universiteit CRIS in Brugge. Trisha leidt het Centrum voor Digitalisering, Democratie en Innovatie aan Brussels School of Governance van de VUB. Trisha voert onderzoek naar de reguleringsdrang − en de maatschappelijke gevolgen – van technologieplatforms die proactieve (en geautomatiseerde) maatregelen nemen om inhoud te modereren. Een tweede nauw verwante onderzoekslijn betreft de stakeholdersbetrokkenheid en participatief bestuur in digitaal beleid. Trisha is hoofdonderzoeker van het EDMO BELUXproject, een door de EU gefinancierd centrum voor onderzoek, factchecking en mediageletterdheid naar online desinformatie in België en Luxemburg.

Publications from Trisha Meyer

Philosophies, ideologies, and religions
A QUESTION OF TRUTH

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
EEN VRAAG NAAR WAARHEID

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details