Sophie Withaeckx

Sophie Withaeckx is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Filosofie en het Centre for Gender and Diversity van Maastricht University. Haar doctoraatsstudie (2014) onderzocht de begripsvorming rond cultuur, gender en moraliteit in ervaringen met geweld in migrantengemeenschappen. Later was ze betrokken in onderzoek rond transnationalisme en transmigratie, en de impact hiervan op sociaal werk. Haar huidig onderzoek gaat na hoe normatieve opvattingen rond de notie ‘menselijkheid’ vorm geven aan eigentijdse instituties en samenhangen met processen van in- en uitsluiting. In die hoedanigheid onderzoekt ze ook hoe adoptiepraktijken vorm krijgen door schijnbaar vanzelfsprekende noties van ‘menselijkheid’, ‘familie’ en ‘verwantschap’.

Publications from Sophie Withaeckx

Education
VOORBIJ TRANSNATIONALE ADOPTIE

Sophie Withaeckx & Atamhi Cawayu & Chiara Candaele

Show details