Herbert De Vriese

Geert Van Eekert en Herbert De Vriese zijn beiden als professor in de wijsbegeerte verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Geert Van Eekert concentreert zich op de geschiedenis van de metafysica(kritiek), de kritische filosofie van Kant en de politieke theorie van Hannah Arendt. Herbert De Vriese bestudeert de postmetafysische wending in de filosofie van Hegel, de jong-hegelianen en Marx.

Publications from Herbert De Vriese

Philosophies, ideologies, and religions
HET EINDE VAN DE METAFYSICA

Geert Van Eekert & Herbert De Vriese

Show details