Gily Coene

Gily Coene is docente Humanistiek en Moraalwetenschappen in het kader van de Leerstoel Humanistiek aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Ze is verbonden aan RHEA – Centrum voor Gender en Diversiteit en aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme.

Publications from Gily Coene

Philosophies, ideologies, and religions
OP ZOEK

Gily Coene & Jimmy Koppen & Frank Scheelings

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VRIJ(HEID) VAN RELIGIE

Gily Coene & Marc Van den Bossche

Show details