Eva Brems

Eva Brems (°1969) is jurist en hoogleraar. Zij doceert ‘Mensenrechten’, ‘Recht en Gender’ en ‘Islam en Recht’. aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Eva was actief in verschillende mensenrechtenorganisaties, zoals de Liga voor Mensenrechten, Advocaten zonder Grenzen, de Vlaamse Organisatie voor Mensenrechteneducatie en Amnesty International Vlaanderen. Sinds de federale verkiezingen van juni 2010 geeft ze een nieuwe vorm aan haar maatschappelijk engagement als volksvertegenwoordiger voor Groen!

Publications from Eva Brems

Show details