Annelien Van Remoortere

Annelien Van Remoortere is assistant professor in politieke communicatie aan de Universiteit van Wageningen. Haar onderzoek richt zich op de invloed van media op politici en burgers. Haar meest recente werk richt zich voornamelijk op hoe datagedreven technieken politieke campagnevoering beïnvloeden en veranderen.

Publications from Annelien Van Remoortere

Communication sciences
JOURNALISTIEK UIT BALANS?

Karolin Soontjens & Kathleen Beckers & Annelien Van Remoortere

Show details