Publications

Imprints

Domains

Social sciences, education, and ecology

Humanities, history, and the arts

Other

Education

Education
STUDY GUIDE (THIRD REVISED EDITION)

Kristina Denissen & Rebecca Léonard & Joeri Van den Brande & Linda Willems

Show details
Education
WISKUNDE VOOR DE BEGINNENDE BACHELOR. THEORIEBOEK

Stijn Verwulgen & Edward Soetens

Show details
Education
SCÈNES UIT EEN ONTMOETING

Jasmina Sermijn

Show details
Education
TOMORROW'S MUSIC IN PRACTICE TODAY

Ine Vanoeveren

Show details
Education
UNIVERSELE ESTHETIEK! DE GULDEN SNEDE?

Stijn Verwulgen & Gustaaf Cornelis

Show details
Education
NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER IN DE KLAS

Gustaaf Cornelis

Show details
Education
DE ALLES(Z)WETER

Kristine De Martelaer & Jan De Bouw

Show details
Education
STUDEERWIJZER (3E HERZIENE EDITIE)

Kristina Denissen & Rebecca Léonard & Joeri Van den Brande & Linda Willems

Show details
Education
VERDER STUDEREN MET AUTISME

Isabelle Vloeberghs & Ruth De Pau

Show details
Education
KIJK OP KIEZEN

Sara Backx & Rein Baets

Show details
Education
MORGEN BEGIN IK ERAAN!

Vicky Feremans & Elke Schelfhout & Jo Suijkerbuijk

Show details
Education
PRETTIG PERFECT?

Sara Backx & Isabelle Vloeberghs

Show details
Education
KRITISCHE DISCOURSANALYSE

Nicolina Montesano Montessori & Hans Schuman & Rob de Lange

Show details
Education
ESSENTIËLE ELEMENTEN VAN CHEMIE (tweede herziene editie)

Yvette Haezendonck & Karel Bruggemans

Show details
Education
FOCUS OP FAALANGST (TWEEDE HERZIENE EDITIE)

Isabelle Vloeberghs & Michael Schotsaert

Show details
Education
DIZZY ME (HERWERKTE, DERDE EDITIE)

Floris Wuyts & Tania Stadsbader

Show details
Education
BRUGCURSUS WISKUNDE VOOR HUMANE WETENSCHAPPEN

Philippe Carette & Marie-Anne Guerry & Peter Theuns & Camille Vanderhoeft

Show details