VOORBIJ TRANSNATIONALE ADOPTIE

Een kritische en meerstemmige dialoog

Sophie Withaeckx
Atamhi Cawayu
Chiara Candaele

Synopsis

In de afgelopen zeventig jaar zijn naar schatting meer dan 60.000 kinderen, voornamelijk afkomstig uit het Globale Zuiden, onttrokken aan hun eerste ouders/gemeenschappen/naties en geplaatst bij wensouders in de Lage Landen. Hoewel dit fenomeen, bekend als interlandelijke of transnationale adoptie, lange tijd werd beschouwd als een altruïstische en humanitaire praktijk, staat de houdbaarheid van het adoptiesysteem tegenwoordig steeds meer ter discussie. Kritische stemmen uit zowel de praktijk als het onderzoek wijzen op de diepgewortelde ongelijkheden en scheve machtsverhoudingen die onderliggend zijn aan transnationale adoptie. Bovendien hebben geadopteerden in de loop der jaren een cruciale rol gespeeld bij het blootleggen van systematische wanpraktijken. Dit heeft geleid tot de oprichting van onderzoekscommissies om adoptiepraktijken in het heden en verleden te onderzoeken in verscheidene Europese landen, waaronder België (Vlaanderen) en Nederland.

Voorbij transnationale adoptie heeft aandacht voor de bredere machtstructeren en sociaal-politieke contexten die transnationale adoptie vormgeven. Het boek bevat 27 bijdragen bestaande uit persoonlijke reflecties, essays en wetenschappelijke artikels en bespreekt verschillende relevante thema’s zoals wanpraktijken, identiteit, verbinding, impact en herstel. Het heeft tot doel om zichtbaarheid te geven aan de stemmen van geadopteerden en hun bondgenoten in de strijd naar rechtvaardigheid,  erkenning en herstel en tracht zo een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke adoptiedebat.

Specifications

Title
VOORBIJ TRANSNATIONALE ADOPTIE
Author(s)
Sophie Withaeckx , Atamhi Cawayu , Chiara Candaele
ISBN
9789461175311
Publication date
29-11-2023
Language

Sophie Withaeckx

Sophie Withaeckx is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Filosofie en het Centre for Gender and Diversity van Maastricht University. Haar doctoraatsstudie (2014) onderzocht de begripsvorming rond cultuur, gender en moraliteit in ervaringen met geweld in migrantengemeenschappen. Later was ze betrokken in onderzoek rond transnationalisme en transmigratie, en de impact hiervan op sociaal werk. Haar huidig onderzoek gaat na hoe normatieve opvattingen rond de notie ‘menselijkheid’ vorm geven aan eigentijdse instituties en samenhangen met processen van in- en uitsluiting. In die hoedanigheid onderzoekt ze ook hoe adoptiepraktijken vorm krijgen door schijnbaar vanzelfsprekende noties van ‘menselijkheid’, ‘familie’ en ‘verwantschap’.

More about Sophie Withaeckx

Atamhi Cawayu

Atamhi Cawayu promoveerde in de Gender- en Diversiteitstudies aan de Universiteit Gent. Zijn proefschrift ‘Searching for Restoration: An ethnographic study of transnational adoption from Bolivia’ bespreekt het kinderbeschermings- en adoptiesysteem in Bolivia, met specifieke aandacht voor de perspectieven van de eerste families. Momenteel werkt hij als onderzoeker aan de Universidad Católica Boliviana “San Pablo” in La Paz, Bolivia. Daarnaast is hij ook één van de oprichters van het Network of Bolivian Adoptees, een organisatie die Boliviaans geadopteerden over heel de wereld bij elkaar brengt

More about Atamhi Cawayu

Chiara Candaele

Chiara Candaele is historica en verbonden aan de onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Ze is geïnteresseerd in de eigentijdse vervlechting van zorg en macht en specialiseerde zich in de recente geschiedenis van het kind. Haar proefschrift Exceptional Childhood. Legitimising Transnational Adoption in Postcolonial Belgium handelt over de politieke geschiedenis van transnationale adoptie in het naoorlogse en postkoloniale België. Daarnaast is ze wetenschappelijk medewerker bij het Algemeen Rijksarchief, waar ze onderzoek verricht naar de segregatie en gedwongen verplaatsingen van metissen tijdens de Belgische kolonisatie van Congo, Rwanda en Burundi.

More about Chiara Candaele

You may also be interested in ...

Education
GAME CHANGER (ENG)

Koen Timmers

Show details
Show details
Education
WAT ALS?

Niel Hens & Christel Faes

Show details
Education
GAME CHANGER (NL)

Koen Timmers

Show details
Education
TIME REVEALS EVERYTHING

Theun Pieter van Tienoven & Joeri Minnen & Bram Spruyt

Show details