Synopsis

Boeken gaan het liefst hun eigen weg. Ze worden bedacht en geschreven, en kiezen dan zelfgenoegzaam een eigenzinnig pad. Als ontsnapte vlinders. Zonder imprimatur of index. Sommige verdwalen of worden vergeten. Ten onrechte. Elk boek verdient het om gelezen en herlezen te worden. De bundel Van Plato tot Pinxten verzamelt 38 gesprekken met significante vrijdenkende humanisten over hun lectuur van een voor hen betekenisvol boek. Het eerste deel herneemt de gesprekken die programmamaker en auteur Karel Van Dinter wekelijks met een bekende vrijdenker voerde voor de uitzendingen van Het Vrije Woord op de openbare omroep. De rubriek ‘Vrijzinnig Lijfboek’ besteedde daarin aandacht aan de bijzondere betekenis van bepalende boeken voor hun eigen zoektocht en het vrije denken. In 2016 - Het Vrije Woord was intussen uit de ether verdwenen - gaat Karel Van Dinter opnieuw op pad om met inspirerende denkers te praten over hun ‘lijfboek’. Wat is de betekenis daarvan voor hun kijk op humanisme, levensbeschouwing en religie in een diverse en turbulente wereld?

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
VAN PLATO TOT PINXTEN
Author(s)
Karel Van Dinter
ISBN
9789057187117
Publication date
21-06-2018
Language
Dutch

Humanismen-reeks

De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving.
#Humanismen-reeks

Karel Van Dinter

Karel Van Dinter (1950) studeerde moraalfilosofie en communicatiewetenschappen aan de VUB en gaf jarenlang niet-confessionele zedenleer, filosofie en media in het officieel onderwijs. Hij was verbonden als stagebegeleider moraalwetenschappen en filosofie aan de lerarenopleiding van de VUB. Gedurende dertig jaar verzorgde hij mee de uitzendingen van Het Vrije Woord-Radio op de openbare omroep. In 2015 werden de levensbeschouwelijke gastprogramma’s op de openbare omroep geschrapt en verdween ook Het Vrije Woord uit de ether. Niet zonder de ambitie om met de Humanistisch Vrijzinnige Radio opnieuw een vrijdenkende stem te worden in de media.

More about Karel Van Dinter

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
REDELIJKHEID

Karl Verstrynge & Marc Van den Bossche

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VERWEVENHEID

Hans Alma

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE MAAKBARE MORAAL

Yoni Van Den Eede & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE KUNST VAN SAMENLEVEN

Hans Alma

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
JOOD ZIJN OF NIET

Oscar Mandel & Ludo Abicht

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE ZINNEN VAN HET LEVEN

Marc Van den Bossche

Show details