Synopsis

Hoe realiseren we een meer rechtvaardige samenleving in post-coronatijden? Heeft de maatschappij geen nieuw sociaal contract nodig? Hoe kan Europa het sociaal beleid versterken en welke mechanismen kunnen bijdragen tot een meer rechtvaardige koers op mondiaal vlak? U-turn 2021 neemt de lezer mee in de voorliggende denkoefening, zet wegwijzers uit en introduceert nieuwe pistes. Daartoe zoeken de auteurs van deze bundel inspiratie bij de grondleggers van het sociaal contract en meer hedendaagse protagonisten, en gaan ze in op intergenerationele solidariteit, stedelijke ruimtelijke ordening, schuldbemiddeling, microfinanciering en het Europees sociaal beleid. Met U-turn biedt universitair centrum UCSIA een gespreksforum aan experts uit de academische wereld en het sociale middenveld aan om stil te staan bij maatschappelijke problemen die door de lens van de coronapandemie worden uitvergroot. Toen de coronapandemie de samenleving tot een halt bracht, nam UCSIA de digitale switch met een reeks webinars, U-turn genaamd. Deze publicatie is de neerslag van een tweede reeks webinars uit 2021. Via de opgenomen QR codes kan de lezer de webinars integraal herbekijken.

Table of contents

  Table of contents

Download the chapters:

DEEL 1 - WEGCODE: HET SOCIALE CONTRACT HERBEKEKEN

DEEL 2 - ZEBRAPADEN: AANDACHT VOOR DE ZWAKKEREN IN DE SAMENLEVING

DEEL 3 - KRUISPUNTEN: SOLIDARITEIT IN EUROPA EN DE WERELD

Specifications

Title
U-TURN 2021
Author(s)
Stijn Latré , Bea Cantillon , Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen
ISBN
9789461172938
Publication date
16-03-2022
Language
Dutch

Stijn Latré

Stijn Latré is sinds 2019 directeur van UCSIA vzw. Hij promoveerde in 2008 aan de KU Leuven tot doctor in de wijsbegeerte.

More about Stijn Latré

Bea Cantillon

Bea Cantillon is gewoon hoogleraar, lid van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen, voorzitter van UCSIA en van 11.11.11.

More about Bea Cantillon

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (www.ucsia.org) komt voort uit de vroegere jezuïeteninstelling UFSIA en wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek.

More about Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
ACHTERDOCHT TUSSEN FEIT EN FICTIE

Brecht Decoene

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ATHEISTISCHE SPIRITUALITEIT

Leo Apostel

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
BRUXELLES. UN VOYAGE À TRAVERS LE MONDE

Hans Vandecandelaere

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
GUSTAVE DE MOLINARI. DE AVONDEN IN DE RUE SAINT-LAZARE

Patrick Stouthuysen

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE GEUREN VAN DE ZANDKORREL

Paul Schrevers

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE HEEREN BROEDERKES VAN DEN MOORTELBAK

Jeffrey Tyssens & Dominiek Dendooven

Show details