SENSOMOTORISCH WERKEN MET GETRAUMATISEERDE KINDEREN

Sarah Keyaert,
Marjan Klingels
Lisa Van Hove
Frank Van Holen

Synopsis

Dit boek beschrijft de training die werd ontwikkeld door Keyaert en Klingels (medewerkers van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel) voor getraumatiseerde jonge kinderen en hun (pleeg) ouders. Aan de hand van stabiliserend, lichaamsgericht werk wordt getracht om kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt te leren niet meer overspoeld te worden door gewaarwordingen en emoties die geassocieerd zijn met het verleden. De aaneenschakeling van langdurige traumatische ervaringen hebben een impact op de ontwikkeling van de hersenen en laten een spoor na op de verdere ontplooiing van kinderen. Het ondersteunen van kinderen die trauma hebben meegemaakt begint door hen te helpen bij het ontwikkelen van een gevoel van veiligheid, plezierbeleving en het gevoel dat ze hun leven zelf meer in handen hebben. De kinderen worden gestimuleerd het huidige moment te ervaren, zelf keuzes te maken, zich meer bewust te worden van hun lichaam en sensaties te verbinden aan emoties. Via sensorische en motorische prikkels wordt getracht om hun primitieve brein te kalmeren. De relatie met de zorgfiguur die actief betrokken is, vormt mee de context voor hun exploratie. Tijdens de bijeenkomsten wordt getracht om kinderen samen met hun zorgfiguren de nodige stabilisatie te bieden voor eventuele verdere verwerkingstherapie.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
SENSOMOTORISCH WERKEN MET GETRAUMATISEERDE KINDEREN
Author(s)
Sarah Keyaert, , Marjan Klingels , Lisa Van Hove , Frank Van Holen
ISBN
9789461171610
Publication date
20-06-2021
Language
Dutch

Sarah Keyaert,

Sarah Keyaert is master in de klinische psychologie. Ze is medewerker bij pleegzorg Vlaams- Brabant en Brussel en is werkzaam als therapeut in een groepspraktijk.

More about Sarah Keyaert,

Marjan Klingels

Marjan Klingels is master in de klinische psychologie en medewerker bij pleegzorg Vlaams- Brabant en Brussel.

More about Marjan Klingels

Lisa Van Hove

Lisa Van Hove is master in de klinische psychologie. Ze werkt als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep Psychologie, en is ook klinisch psycholoog in een psychologenpraktijk. Frank Van Holen is directeur hulpverleningsbeleid Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep Psychologie.

More about Lisa Van Hove

Frank Van Holen

Frank Van Holen is directeur hulpverleningsbeleid van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en gastprofessor aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie van de VUB.Johan Vanderfaeillie is hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie van de VUB.

More about Frank Van Holen

You may also be interested in ...

Others
LIBER AMICORUM SERGE GUTWIRTH

Gloria González Fuster & Niels van Dijk

Show details
Others
JOURNAL OF POSTHUMAN & DESIGN ANTHROPOLOGY

Patrick Devlieger & Arne Saeys

Show details
Others
SONJA SNACKEN

Kristel Beyens & Diete Humblet & Hilde Tubex & An-Sofie Vanhouche & Kristof Verfailie

Show details
Others
BORDER CONTROL AND NEW TECHNOLOGIES

J. Peter Burgess & Dariusz Kloza

Show details