SCEPSIS

Over wankelend vooruitgangsgeloof

Olivier Boehme

Synopsis

Scepsis over de vooruitgang maakt zich meester van Europa. Die attitude spruit voort uit een ontgoocheling: de ene vrije en vredevolle wereldorde waarop velen hoopten na het einde van de Koude Oorlog kwam er niet. Na de vele crisissen, bedreigingen en conflicten die Europa de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is het Europese gemoed diep geschokt.

Dit boek belicht hoe zowel optimisme en pessimisme als progressivisme en conservatisme van oudsher deel uitmaken van het Europese denken en voelen. Ze vertonen vele gedaanten en die zijn onderling op verschillende manieren met elkaar vervlochten. Deze thema’s worden uitgewerkt aan de hand van zowel de actualiteit als vele denkers en situaties uit de Europese geschiedenis. Doorheen deze verkenning blijkt hoe inzicht in het verleden onmisbaar blijft om het heden te verhelderen. Zo kunnen we beter begrijpen wat er om ons heen en met onszelf aan de hand is.

Over Europa, een geschiedenis van grensnaties:

“Boehme combineert als geen ander historische feitenkennis met haarscherpe analyse en komt voor de hedendaagse lezer tot soms verrassende inzichten.”
- TERTIO

“Geen enkele trilling van de Europese aardkorst ontsnapt aan zijn seismograaf.”
- DE MORGEN

Over Uit de tijd:

​“Een aardig overzicht van een belangwekkende tegenstroom in het denken van de negentiende eeuw.”
- STREVEN

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
SCEPSIS
Author(s)
Olivier Boehme
ISBN
9789461174772
Publication date
09-06-2023
Pages
168
Language
Dutch

Olivier Boehme

Olivier Boehme (°1974) is historicus en publiceerde over zowel het politieke, culturele als sociaal-economische verleden en de onderlinge vervlechting van die domeinen. Hij is onder meer auteur van Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen tijdens het interbellum (1999/2011), Greep naar de markt (2008), De welvaart en trots van naties (2013), Europa, een geschiedenis van grensnaties (2016) en Uit de tijd (2021).

More about Olivier Boehme

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
EN NOG EEN GOEDE GEZONDHEID (NL)

Ignaas Devisch

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
1523 - THE FIRST MARTYRS OF THE REFORMATION

Harry Sinnaghel

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
CLASH

Hans Claus

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
A QUESTION OF TRUTH

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN

Wim Distelmans & Hugo Van den Enden

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details