POLITIEK VAN DE WISKUNDE

Karen François

Synopsis

Dit boek gaat over de rol die de wiskunde speelt in de manier waarop de mens kennis opbouwt over deze wereld. Vanuit de recente westerse wetenschapsantropologie (Bruno Latour) en fenomenologische wetenschapskritiek (Rudolf Boehm) wordt de zoektocht aangevat naar de politieke momenten van de wiskunde. Centrale concepten uit de wiskunde als deductie, bewijs en revolutie komen aan bod, evenals de evolutie en differentiatie van wiskunde bij Thales van Milete, Pythagoras, Plato en Aristoteles. De rol van wiskunde culmineert bij Descartes in een autoritaire epistemologie. Bij Husserl wordt de basis gelegd voor een democratische epistemologie die plaats biedt voor een waarhedenpluralisme. Het boek besteedt ook aandacht aan een actuele wiskundepraktijk, namelijk het wiskundeonderwijs. Het empirisch onderzoek toont de plaats van de filosofie van de wiskunde binnen het Vlaams secundair wiskundeonderwijs. Vanuit het onderzoeksprogramma van de etnowiskunde krijgt het abstract politieke aspect van wiskunde hier een heel concrete invulling. Politiek van de wiskunde wordt aanbevolen aan de lezer met een filosofische interesse voor de manier waarop wetenschap en maatschappij met elkaar verbonden zijn. Het is bovendien een rijke bron aan informatie voor de leerkracht, de lector en de docent wiskunde. "Dit heerlijk geschreven en ambitieuze werk wil een kritische en modernistische analyse brengen van de maatschappelijk relevante aspecten van wiskunde" Prof. dr. Rik Pinxten, Universiteit Gent

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
POLITIEK VAN DE WISKUNDE
Author(s)
Karen François
ISBN
9789054874799
Publication date
30-10-2008
Language
Dutch

Karen François

Karen François studeerde Bachelor Secundair Onderwijs in de Wetenschappen-Aardrijkskunde (1980) aan de Hogeschool Gent. Daarna studeerde ze aan de Universiteit Gent Master in de Moraalwetenschap (1984), Aggregatie HSO in de Moraalwetenschap (1985) en Bachelor in de Wijsbegeerte (1986). Aan de Universiteit Antwerpen studeerde ze Gediplomeerde in de aanvullende studie Vrouwenstudies (1996) en in 2008 promoveerde ze tot Doctor in de Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2002 is ze verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel.

More about Karen François

You may also be interested in ...

History
HOEDERS VAN DE STAAT

Jan Naert

Show details
History
THE FORGOTTEN CHILDREN OF THE WAR

Paul De Keulenaer

Show details
History
VOLTOOID VERLEDEN, ONVOLTOOIDE GESCHIEDENIS

Peter Stabel & Jeroen Puttevils

Show details
History
DE ERFENIS VAN 1947

Yannis Skalli-Housseini & Luk Van Langenhove

Show details