ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN

Over waardig sterven en euthanasie

Wim Distelmans
Hugo Van den Enden

Synopsis

Een humaan levenseinde is ook in de 21ste eeuw geen vanzelfsprekendheid voor heel wat mensen. Dankzij de visionaire gave van moraalfilosoof en professor Hugo Van den Enden (1938–2007) blijft zijn boek Ons levenseinde humaniseren tot op vandaag brandend relevant. Het is nog steeds het beste boek over dit onderwerp in de Nederlandse taal. Het dient als ondersteuning van de toekomstige maatschappelijke discussies over deze elementaire mensen- en patiëntenrechten. Het is obligate leesstof voor iedereen die met dit onderwerp begaan is.

Een (nieuwe) heruitgave en actualisering van zijn standaardwerk was dus wenselijk. Er werden slechts hier en daar minimale aanpassingen gedaan, vooral om te benadrukken hoe ontzettend eigentijds en bruikbaar de observaties, analyses en opinies van de auteur wel blijven.

De eerste editie van Ons levenseinde humaniseren verscheen in 1995 en werd in 2004 heruitgegeven en geactualiseerd aan de in 2002 gestemde wetten euthanasie, patiëntenrechten en palliatieve zorg. Nu is er dus de door Wim Distelmans herziene en geactualiseerde versie 2023. Een postuum eerbetoon aan Hugo Van den Enden.

Table of contents

  Table of contents

De oorspronkelijke eindnoten van de herziene uitgave van Ons levenseinde humaniseren uit 2004 kan u hier downloaden.

De oorspronkelijke bibliografie van de herziene uitgave van Ons levenseinde humaniseren uit 2004 kan u hier downloaden.

Specifications

Title
ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN
Author(s)
Wim Distelmans , Hugo Van den Enden
ISBN
9789461175199
Publication date
20-10-2023
Pages
172
Language

Wim Distelmans

Wim Distelmans (1952) is oncoloog en titularis van de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij bekroond met diverse prijzen zoals de Arkprijs van het Vrije Woord, de Tenrei Ohta Award van de World Federation of Right to Die Societies, de Prijs Vrijzinnig Humanisme, hij werd Ambassadeur van het Davidsfonds en kreeg het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Hij lag aan de basis van het LevensEinde InformatieForum (LEIF), het Forum Palliatieve Zorg en Omega, het dagcentrum TOPAZ van het UZ Brussel en van W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’. Hij is auteur van diverse boeken.

More about Wim Distelmans

Hugo Van den Enden

Hugo Van den Enden (1938–2007) was een Vlaamse germanist, filosoof en ethicus. Hij was hoogleraar moraalwetenschap en bio-ethiek (UGent) en was een wegbereider van de euthanasiewet in België.

More about Hugo Van den Enden

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
CLASH

Hans Claus

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
A QUESTION OF TRUTH

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DIALECTIEK VAN DE GRIEKSE VERLICHTING

Koenraad Verrycken

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
CANNABIS ALS MEDICIJN

Patrik Vankrunkelsven

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
SCEPSIS

Olivier Boehme

Show details