NAAR EEN ANDER STADSCENTRUM / VERS UN AUTRE CENTRE-VILLE

Vergroening, water en publieke ruimte in Brussel / Verdurisation, eau et espace public à Bruxelles

Ana Daniela Dresler
Fabio Vanin

Synopsis

Doorheen de laatste jaren is het debat over de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Brussel geïntensiveerd, met talrijke enquêtes, projecten en visies tot gevolg. Daarenboven is de impact van de klimaat- en gezondheidscrisis duidelijker geworden, wat zich heeft vertaald in lokale behoeften aan vergroening, waterbeheer, inclusie en gelijke toegang tot gedeelde voorzieningen. Om oplossingen hiervoor uit te testen, biedt de openbare ruimte het bevoorrechte toneel.

In dit boek stellen we een research-by-design methodologie voor om het zuidelijke centrum van Brussel te herzien via een systeem van publieke ruimtes, gekoppeld met interventies op strategische locaties. Met een co-creatieve aanpak worden mogelijke ontwerpoplossingen zorgvuldig afgestemd op de behoeften van de lokale actoren, met betrokkenheid als fundamentele voorwaarde. Dit klimaatbestendige en sociaal-ruimtelijke verband, als een rode lijn doorheen het boek, vormt de sleutel tot een inclusieve en kwaliteitsvolle transformatie van het stadscentrum.

Met een voorwoord van Benoit Hellings en Elke Van den Brandt, en een nawoord van Eric Corijn.

Ces dernières années, l’enjeu des espaces publics du centre-ville de Bruxelles et leur requalifi cation s’est intensifié à travers de nombreuses enquêtes, projets et visions. En outre, l’impact de la crise climatique et sanitaire se traduit dans des besoins locaux, tels que la verdurisation, la gestion des eaux, l’inclusion et l’égalité d’accès à des équipements partagés. Dès lors, l’espace public est devenu l’arène privilégiée pour tester des solutions.

Dans ce livre, une méthodologie basée sur la recherche par le projet est proposée afin de repenser l’espace public en tant que système continu avec des interventions à des lieux stratégiques dans le sud du centre-ville. Avec une approche co-créative, les réponses possibles aux enjeux climatique et sanitaire sont soigneusement liées aux besoins des acteurs locaux, dont l’implication forme une condition préalable fondamentale. Ainsi, ces espaces publics visent tant un soutien socio-spatial comme un modèle alternatif pour un  centre-ville de qualité.

Avec une préface de Benoit Hellings et Elke Van den Brandt, et une postface de Eric Corijn.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
NAAR EEN ANDER STADSCENTRUM / VERS UN AUTRE CENTRE-VILLE
Author(s)
Ana Daniela Dresler , Fabio Vanin
ISBN
9789461172846
Publication date
30-03-2023
Pages
212
Language
French
Dutch

Stadsschriften

The series Urban Notebooks/Stadsschriften/Cahiers Urbains treats subjects that deal with the city and urbanity.
#Stadsschriften

Ana Daniela Dresler

Fabio Vanin

You may also be interested in ...

Spatial planning, mobility, and urban studies
THE RISE OF THE COMMON CITY

Louis Volont & Thijs Lijster & Pascal Gielen

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
DE STAD BETER NA CORONA?

Luce Beeckmans & Eric Corijn & Stijn Oosterlynck

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
COLLECTIVE HOUSING

Joren Sansen & Michael Ryckewaert

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
CULTURAL & CREATIVE INDUSTRIES IN BRUSSELS

François Rinschbergh & Eva Swyngedouw & Jef Vlegels

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
LA PLANIFICATION SANS LE PLAN

Sarah Levy

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
BRUSSEL SCHRIJVEN / ÉCRIRE BRUXELLES

Daniel Acke & Elisabeth Bekers

Show details