KOLOMMEN VAN HARMONIE (+CD)

Muziek en vrijmetselarij in het Brussel van de negentiende eeuw

David Vergauwen

Synopsis

Muziek speelde een belangrijke rol in het maçonnieke leven van het negentiende-eeuwse Brussel. Deze studie gaat na welke het repertoire was dat in tempels of tijdens banketten werd gezongen en gespeeld, wie erbij betrokken was en hoe deze muziek relevant was zowel voor de vrijmetselaars en voor de buitenwereld. Historicus David Vergauwen brengt in dit boek de carrières van in het totaal 365 individuen samen die in Brussel actief waren tijdens de negentiende eeuw als professioneel muzikant en vrijmetselaar. Meer dan 150 maçonnieke ‘chansons’ werden geanalyseerd op hun maçonnieke, sociale en politieke boodschappen, waarbij ook de carrières van enkele van de bekendste Brusselse maçonnieke ‘chansonniers’ werden uitgediept. Er wordt aandacht geschonken aan een dozijn ontdekte partituren en er wordt ingegaan op de rol en de betekenis van muziek tijdens het maçonnieke ritueel. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van uniek maçonniek bronnenmateriaal, waaronder het archief van Moskou in het MADOC en de privéarchieven van de twee oudste actieve Brusselse loges. In de zoektocht naar de betekenis van de muziek binnen de vrijmetselarij is er een bijzondere aandacht voor de rol en de positie van de maçonnieke musicus en hoe deze verankerd was in het muzikale leven van de hoofdstad. Op die manier wordt er ook ingegaan op de rol die vrijmetselarij speelde in het bredere culturele leven van de Belgische hoofdstad. Het geheel levert een ongewoon kleurrijk beeld op van de muzikale cultuur van de Brusselse vrijmetselarij, zowel binnen als buiten de tempelmuren. Het boek wordt vergezeld van een cd met de maçonnieke rouwcantate voor Leopold I van Karel-Lodewijk Hanssens, uitgevoerd door Metropolis Orkest & Koor onder leiding van Jaak Gregoor.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
KOLOMMEN VAN HARMONIE (+CD)
Author(s)
David Vergauwen
ISBN
9789057181702
Publication date
15-11-2015
Pages
522
Language
Dutch

David Vergauwen

David Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstwetenschappen en musicologie aan de universiteiten van Gent (UGent) en Brussel (Vrije Universiteit Brussel). In 2014 behaalde hij aan de VUB het doctoraat in de geschiedenis. Als onderzoeker is hij actief binnen FREE – Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij van de VUB. Hij publiceerde tal van bijdragen over de geschiedenis van de vrijmetselarij.

More about David Vergauwen

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
CLASH

Hans Claus

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
A QUESTION OF TRUTH

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN

Wim Distelmans & Hugo Van den Enden

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DIALECTIEK VAN DE GRIEKSE VERLICHTING

Koenraad Verrycken

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
CANNABIS ALS MEDICIJN

Patrik Vankrunkelsven

Show details