HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 186, 2020 (kcg)


Synopsis

Jean-Louis Kupper & Julien Maquet, "L'Église de Cologne consulte l'Église de Liège sur un problème soulevé par l'application de la Paix de Dieu (1128-1137) - Sur les trois fomres de l'excommunication"
Cet article a pourobjet la publicationet l'étude d'une correspondance peu connue entre les chapitres cathédraux de Cologne et de Liège, relative à l'application de la Paix de Dieu et datée de 1128-1137. Cet échange de lettres apporte également des informations précoces sur la pénétration du droit savant dans les pays mosan au cours de la première moitié du XIIsiècle. 

Marc Boone, "Het financieel handboek van Simon Borluut"
Simon Borluut behoorde tot een gevestigd Patriciërsgeslacht in zijn geboortestad Gent, waar hij verschillende vooraanstaande politieke mandaten heeft waargenomen. In zijn persoonlijke financiën en als dusdanig biedt de bron een inkijk in het bestedingspatroon van een welstellend Gentenaar uit het midden van de vijftiende eeuw. Het document biedt een aanvulling op de gekende gegevens inzake prijzen en lonen. Sinom Borluut was het hoofd van een talrijk huishouden waarin vele diverse dienaren actief waren. Naast de evidente dagelijkse uitgaven voor voeding, kledij en levensonderhoud, vallen de vele investeringen in religieuze activiteiten en voor het onderhouden van de familiale memoria en van het familiale netwerk op. De grote politiek blijft dan weer heel discreet op de achtergrond, niettegenstaande de rol die Simon Borluut vervulde en de onvermijdelijke weerslag van de oorlog die de stad Gent tot in 1453 uitvocht met haar landsheer, hertog Filips de Goede van Bourgondië.  

Specifications

Title
HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 186, 2020 (kcg)
Publication date
01-12-2020
Language
French
Dutch

Koninklijke Commisie voor Geschiedenis

Dit is een uitgave van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis / Ceci est une publication de la Commission royale d'Histoire / This is a publication of the Royal Historical Commission
#Koninklijke Commisie voor Geschiedenis