GELD VOOR JE GOD?

DE FINANCIERING VAN LEVENSBESCHOUWINGEN IN BELGIË

Leni Franken

GPRC

Synopsis

De laatste decennia ligt het Belgische kerk-staatsysteem geregeld onder vuur. Toch is het systeem, dat onder meer teruggaat op de Grondwet (1831) en het Schoolpact (1958), principieel ongewijzigd gebleven. Hierdoor betaalt elke belastingbetaler – of hij nu gelovig is of niet – nog steeds voor de subsidiëring van door de overheid erkende levensbeschouwingen, levensbeschouwelijke vakken en confessionele scholen. In Geld voor je god? worden deze vormen van financiering kritisch onder de loep genomen. Hoe zou het Belgische kerk-staatmodel verbeterd kunnen worden? Waarom zou een actief ondersteuningsbeleid van levensbeschouwingen(nog) wenselijk kunnen zijn in een context van toenemende secularisering en levensbeschouwelijke diversiteit? Het zijn enkele vragen waarop de auteur ingaat. 'Geld voor je god? geeft een goed overzicht van de problematiek van de overheidsfinanciering van levensbeschouwingen en definieert een systematisch standpunt (een vorm van politiek liberalisme) dat toelaat het Belgisch stelsel aan kritiek te onderwerpen en alternatieve voorstellen uit te werken.' (Freddy Mortier, UGent) 'Er bestaan weinig titels hieromtrent die zowel qua approach als inhoud hun mannetje kunnen staan, dus dit werk is ten zeerste welkom.' (Werner de Saeger, VUB)

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
GELD VOOR JE GOD?
Author(s)
Leni Franken
ISBN
9789057186257
Publication date
15-05-2017
Pages
168
Language
Dutch

Leni Franken

Leni Franken (°1981) studeerde filosofie (UFSIA/KU Leuven) en godsdienstwetenschappen (KU Leuven). Ze behaalde haar doctoraat in de filosofie aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen, waar ze momenteel werkt als post-doc onderzoekster en het vak ‘levensbeschouwing en maatschappij’ doceert. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op het financieren van levensbeschouwingen, de vrijheid van religie en onderwijs, en de organisatie en invulling van levens-beschouwelijke vakken in een context van secularisering en levensbeschouwelijk pluralisme. Over deze thema’s publiceerde Leni Franken in verschillende nationale en internationale tijdschriften en schreef ze diverse opiniestukken. In 2016 verscheen haar boek Liberal Neutrality and State Support for Religion bij Springer.

More about Leni Franken

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
CLASH

Hans Claus

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
A QUESTION OF TRUTH

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN

Wim Distelmans & Hugo Van den Enden

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DIALECTIEK VAN DE GRIEKSE VERLICHTING

Koenraad Verrycken

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
CANNABIS ALS MEDICIJN

Patrik Vankrunkelsven

Show details