FILOSOFEREN IN DE TROPEN

Over Fernweh en het uitstijgen boven de wereld

Elisabeth Van Dam

Synopsis

Fernweh, of het verlangen naar verre einders: kan het najagen daar van verlossing brengen of troost? In het essay Filosoferen in de tropen reflecteert auteur en doctor in de wijsbegeerte Elisabeth Van Dam, aka DOLLY BING, vanuit een gloeiende levenservaring. Lijden en rouw deden haar, samen met haar dochtertje en een nieuwe partner, naar een tropische, paradijselijk aandoende topos verhuizen. Haar ontmoeting met de restanten van het regenwoud van de Braziliaanse Mata Atlantica aan de over weldigende oceaan brengt haar bij de 18 de- en 19 de-eeuwse ontdekkingsreiziger, denker en ecologist avant la lettre Alexander Von Humboldt (1769-1859). Haar ervaringen en zijn gedachtegoed verbindt ze met de natuursentimenten van de historische beweging van de Romantiek. Daarbij vraagt de filosofe zich af of heling mogelijk is vanuit de beweging naar de ongetemde natuur en het schijnbaar onbevlekte. Blijkt een leven als moderne femme sauvage niet meer dan een mythe te zijn? Of kan een scherpzinnig luisteren naar de natuur zowel voor een individu als voor een menselijke gemeenschap soelaas brengen?

-

Fernweh, or a longing for far horizons: if we chase after it, can it bring us salvation or comfort? In the essay Philosophy in the Tropics, author and doctor of philosophy Elisabeth Van Dam reflects from a burning life experience. Suffering and grief led her to move, along with her young daughter and new partner, to a paradisiacal tropical topos. Her encounter with the remnants of the Brazilian Mata Atlântica rainforest by the magnificent ocean brought her closer to the eighteenth- and nineteenth-century explorer, thinker and ecologist avant la lettre Alexander von Humboldt (1769–1859). Connecting her personal experiences and his visionary ideas with the nature sentiments of the historical movement of Romanticism, she questions whether it is possible to heal from a movement towards an untamed nature and the seemingly immaculate. Is life as a modern femme sauvage nothing more than a myth? Or can a keen listening to nature bring solace to both the individual and a human community?

Specifications

Title
FILOSOFEREN IN DE TROPEN
Author(s)
Elisabeth Van Dam
ISBN
9789461174222
Publication date
17-05-2023
Pages
110
Language
Dutch
English

Elisabeth Van Dam

Dr. Elisabeth Van Dam (1986) is een Vlaamse filosofe die promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de UGent op het proefschrift Gesprekken met Goethe: over de Gesamtgestaltung van de moderne mens. Zij voltooide daarnaast een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Zij beeldhouwt, tekent, danst, maakt installaties en is internationaal een rising star in de muziekwereld met haar per formance-art alter ego Dolly Bing Bing.

More about Elisabeth Van Dam

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
EN NOG EEN GOEDE GEZONDHEID (NL)

Ignaas Devisch

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
1523 - THE FIRST MARTYRS OF THE REFORMATION

Harry Sinnaghel

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
CLASH

Hans Claus

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
A QUESTION OF TRUTH

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN

Wim Distelmans & Hugo Van den Enden

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details