EEN ONGEHOORD GELUID

Kurt Bertels

Synopsis

Als verlicht despoot en fervent muziekliefhebber wilde koning Leopold I van het nieuwe koninkrijk België een culturele mogendheid maken. Vrijwel meteen na de Belgische Revolutie werd met zijn steun onder meer het Koninklijk Conservatorium van Brussel opgericht. François-Joseph Fétis, door Leopold benoemd tot eerste directeur van het conservatorium, had nauw contact met uitvinder Adolphe Sax. Met de steun van de overheid organiseerde hij de eerste Belgische conservatoriumklas voor saxofoon. Deze Brusselse saxofoonklas, die slechts bestond tussen 1867 en 1904, stond aan de basis van de praktijk en het repertoire van de saxofoon in het 19de-eeuwse België. Een ongehoord geluid schetst de nationale en internationale historische context van de Brusselse saxofoonklas. Het boek ontsluit het saxofoonrepertoire van toenmalige saxofoonleraren Nazaire Beeckman (1822-1900) en Charles Gustave Poncelet (1845-1903) en componist Paul Gilson (1865-1942), het repertoire in de onmiddellijke context van de klas. Het behelst de kamermuziek van Beeckman en Poncelet, maar ook de eerste klassieke saxofoonconcerti uit de wereldgeschiedenis: die van Gilson. Tot slot brengt de auteur aan de hand van artistieke primaire bronnen (historische opnames, speelmethoden, instrumenten en partituuruitgaven of manuscripten) de speelpraktijk van het repertoire in verband met een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, een amper ontgonnen terrein in eerdere saxofoonstudies. Deze studie is een aanrader voor iedereen met interesse in muziekgeschiedenis en is een praktische handleiding voor elke muzikant die 19de-eeuwse muziek wil uitvoeren.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
EEN ONGEHOORD GELUID
Author(s)
Kurt Bertels
ISBN
9789461170279
Publication date
06-10-2020
Language
Dutch

Kurt Bertels

KURT BERTELS (red.) is saxofonist en doctor in de kunsten. Hij is gespecialiseerd in de negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse saxofoonpraktijk en -geschiedenis. Hij concerteert als solist en in kamermuziekverband en werkt mee aan nationale en internationale cd-, radio- en televisie-opnames. Met Works for Saxophone and Orchestra by Paul Gilson (2020) publiceerde hij de wereldcreatie van ‘s werelds eerste saxofoonconcerto. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan de Geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven (LUCA School of Arts Campus Lemmens).

More about Kurt Bertels

You may also be interested in ...

Art, culture, and design sciences
BECKETT DIGITAL MANUSCRIPT PROJECT - INDIVIDUAL ACCESS

Show details
Art, culture, and design sciences
COULISSEN 1: VERKLANKT VERLEDEN

Adelheid Ceulemans

Show details
Art, culture, and design sciences
DE KUNST VAN HET FOTOARCHIEF

Roger Kockaerts

Show details
Art, culture, and design sciences
HET LELIJKSTE LAND TER WERELD

Renaat Braem & Francis Strauven

Show details
Art, culture, and design sciences
HET STATUUT VAN DE TEKST IN HET POSTDRAMATISCHE THEATER

Claire Swyzen & Kurt Vanhoutte

Show details