EEN MOMENTOPNAME IN VERANDERENDE WERELDBEELDEN

EEN MOMENTOPNAME IN VERANDERENDE WERELDBEELDEN

Philippe Beke

Synopsis

Van in de begindagen van 1830 keek België aan tegen een groot buitenland. Haar directe buren waren bijna allemaal machtiger dan de nieuwkomer in het Concert van Europa. Vriendschappelijke en gespannen relaties wisselden elkaar af. Als vierde economische wereldmacht aan het einde van de negentiende eeuw waren uitvoer en doorvoer voor de Belgische diplomatie de hefbomen bij uitstek om zijn levensvatbaarheid aan allen te bewijzen. Tijdens het interbellum zou het multilateralisme gaandeweg bilaterale relaties aanvullen en meer stabiliteit en voorspelbaarheid aan de wereldpolitiek geven. Eerst aarzelend, maar gaandeweg met steeds grotere overtuiging ging België het multilateralisme omarmen. Na een actief aanwezigheidsbeleid in de vijf voorgaande perioden als niet-permanent lid van de VN Veiligheidsraad, zal België zich in 2019-2020 opnieuw kunnen onderscheiden. Diplomatie is meer dan afspraken, mechanismen en verdragen. Diplomatie is ook mensenwerk. De 45 Belgische Ministers die sinds 1831 in de regering belast waren met buitenlandse zaken, hebben steeds beroep kunnen doen op gedreven en kwaliteitsvolle ambtenaren en diplomaten in het uittekenen en uitvoeren van het beleid. Paul Rietjens is één van hen – en niet van de minsten. Veertig jaar lang stond hij ten dienste van het land, in de beste traditie van een civil servant, een grand commis de l'Etat. Vandaag neemt hij afscheid als Directeur-generaal Juridische Zaken. Collega’s en vrienden grijpen de gelegenheid aan om de werkomgeving van Buitenlandse Zaken te belichten en de rol van Paul Rietjens erin te schetsen. Een momentopname in veranderende wereldbeelden is niet alleen een liber amicorum voor Paul Rietjens. Het is ook een dwarsdoorsnede van de bijdrage die ambtenaren en diplomaten leveren aan het beleid. De vele juridische, academische, administratieve en politieke dimensies in de loopbaan van Paul Rietjens waren voor Belgische persoonlijkheden, waaronder gewezen ministers van Buitenlandse Zaken, een aanleiding om een blik te werpen op hedendaagse vraagstukken in de wereldpolitiek, in het Europabeleid of in materies met maatschappelijke aanknopingspunten. Maar waar ernstig werk wordt geleverd, mag een vleugje humor niet ontbreken. Het laat toe een vaak complexe werkomgeving te relativeren en het menselijke aspect toe te voegen. Precies die karaktertrek deelt Paul Rietjens met allen die hebben bijgedragen aan Een momentopname in veranderende wereldbeelden.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
EEN MOMENTOPNAME IN VERANDERENDE WERELDBEELDEN
Author(s)
Philippe Beke
ISBN
9789057188206
Publication date
27-03-2019
Language
Dutch

Philippe Beke

Met bijdragen van Didier Reynders, Mark Eyskens, Rik Coolsaet, Frank Vandenbroucke, Paul Goossens, Caroline Pauwels, Herman Portocarero, Willy Claes en vele anderen

More about Philippe Beke