Synopsis

In hun beroemde Dialektik der Aufklärung (1947) probeerden Max Horkheimer en Theodor W. Adorno een antwoord te vinden op de vraag waarom de Verlichting zichzelf vernietigt en weer terugvalt in mythologie en barbarij. Misschien wel het bekendste van hun voorbeelden van de ‘dialectiek’ van de Verlichting is de dialectiek van Verlichting en mythe in de Odyssea, het verhaal van de terugkeer van Odysseus van Troje naar Ithaca.

Koenraad Verrycken vertrekt in dit boek van Horkheimer-Adorno’s ‘Odysseus oder Mythos und Aufklärung’ om het bredere thema van een dialectiek van de Griekse Verlichting in haar geheel te ontwikkelen. Reeds in de Griekse mythologie zelf, zo betoogt hij, was er een aufklärend, ontmythologiserend denken aan het werk, dat via Odysseus leidde tot het ontstaan van een seculiere filosofie. Maar in de filosofie zelf kwam het met Socrates en Plato tot een hermythologisering, een anti-Verlichting die uiteindelijk, samen met de christelijke anti-Verlichting, het einde van de Griekse Verlichting zou betekenen. Bijzondere aandacht besteedt de auteur aan de actuele miskenning van de Griekse Verlichting vanuit de ideologie van het multiculturalisme.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
DIALECTIEK VAN DE GRIEKSE VERLICHTING
Author(s)
Koenraad Verrycken
ISBN
9789461175007
Publication date
28-08-2023
Pages
274
Language

Koenraad Verrycken

Professor emeritus Koenraad Verrycken doceerde antieke filosofie, geschiedenisfilosofie en metafysica aan de Universiteit Antwerpen. Hij deed baanbrekend onderzoek over de laatantieke Griekse filosofie in Alexandrië. Nadien legde hij zich toe op het thema van het einde van de metafysica in de 19de en 20ste eeuw. Recenter publiceerde hij onder meer over de structuur van het subject in Casanova’s Histoire de ma vie en over de blijvende onverenigbaarheid van de filosofie met het zich weer opdringende religieuze monotheïsme.

More about Koenraad Verrycken

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
EN NOG EEN GOEDE GEZONDHEID (NL)

Ignaas Devisch

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
1523 - THE FIRST MARTYRS OF THE REFORMATION

Harry Sinnaghel

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
CLASH

Hans Claus

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
A QUESTION OF TRUTH

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN

Wim Distelmans & Hugo Van den Enden

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details