DE KAMER ALS KOSMOS

Reflecties over de economie van het denken / Reflections on the economy of thought

Harold Polis

Synopsis

De kamer als kosmos is een tweetalige gelegenheidsuitgave van ASP Editions, Het Zoekend Hert, Humanistisch Verbond en Antwerpen Boekenstad. U kunt het bestellen via Het Zoekend Hert Onze wereld is complex en verwarrend. De coronacrisis vergroot het gevoel dat we op een kantelpunt zijn aanbeland. Voor nieuwe inzichten kunnen we gelukkig altijd een beroep doen op wetenschappers. Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang vinden we een weg naar een betere toekomst. Dat geldt ook voor de economie. Als we welvaart creëren, kunnen we armoede terugdringen en iedereen de kans geven een goed leven te leiden. Maar begrijpen we die mogelijkheden ten volle? Staan we open voor dialoog? En stellen we wel de juiste vragen? In het essay De kamer als kosmos pleit auteur en uitgever Harold Polis voor een synthese die onze wereld toegankelijker en menselijker kan maken. Dat laatste is ook de missie van het filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, een unieke plek waar filosofen, kunstenaars en andere creatieve en kritische geesten met elkaar in dialoog gaan. - Our world is complex and confusing. The corona crisis has heightened the sense that we have reached a tipping point. Fortunately, we can always call on scientists for new insights. Thanks to scientific progress, we will find a way to a better future. This also holds for the economy. If we create prosperity, we can reduce poverty and give everyone the chance to live a good life. But do we fully understand these possibilities? Are we open to dialogue? And are we in fact asking the right questions? In the essay The Room as Cosmos, author and publisher Harold Polis argues for a synthesis that can make our world more accessible and more human. That is also the mission of the philosophy house Het zoekend hert ° The searching deer, a unique place where philosophers, artists and other creative and critical minds engage in dialogue with each other. - De kamer als kosmos is een tweetalige gelegenheidsuitgave van ASP Editions, Het Zoekend Hert, Humanistisch Verbond en Antwerpen Boekenstad. U kunt het bestellen via Het Zoekend Hert

Specifications

Title
DE KAMER ALS KOSMOS
Author(s)
Harold Polis
ISBN
9789461170804
Publication date
19-11-2020
Language
French
Dutch

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
WONDERLUST

Pat Donnez & Jean Paul Van Bendegem & Caroline Pauwels

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LEVE HET GOEDE LEVEN!

Johan Braeckman & Gwenny Cooman

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
EEN VRAAG NAAR WAARHEID

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
FILOSOFEREN IN DE TROPEN

Elisabeth Van Dam

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
OVER BOMEN EN MENSEN - KAREL POMALEZING 2023

Valerie Trouet

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
WAAROM JEZUS VAN SCHOOL WERD GESTUURD (EN MOHAMMED OOK)

Nick De Clippel

Show details