BRUSSEL SCHRIJVEN / ÉCRIRE BRUXELLES

De stad als inspiratiebron sinds de 19de eeuw

Daniel Acke
Elisabeth Bekers

GPRC

Synopsis

Brussel schrijven belicht de relatie tussen de Belgische hoofdstad en de literatuur sinds de 19 e eeuw, met enerzijds historische studies over Brussel als literair en politiek actieterrein en anderzijds letterkundige bijdragen over de manier waarop de stad verbeeld wordt in literaire teksten in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. Brussel verschijnt hier in allerhande gedaantes (stedelijke doolhof, palimpsest, multiculturele grootstad, meertalig Babylon, surreële verschijning, ...) en als stad met verschillende finaliteiten en identiteiten (hoofdstad van België en Europa, internationaal zakencentrum, toeristische attractiepool, bruisende kunstscène, politiek toevluchtsoord, koloniaal machtscentrum, bezette stad, ...). De auteurs van Brussel schrijven gaan de uitdaging aan om de lezer te overtuigen dat op literair vlak de stad zeker geen ‘onontgonnen gebied’ is, maar hoogstens, en geheel onterecht, ‘onbekend’ (W.F. Hermans) en tonen op welke gevarieerde en intrigerende wijze Brussel al 200 jaar lang inspireert. Écrire Bruxelles éclaire les relations entre la capitale belge et la littérature depuis le 19e siècle par des études historiques sur Bruxelles qui illustrent la fécondité de l’activité littéraire et politique des deux derniers siècles, mais aussi par des articles concernant l’image variable de la ville dans les textes littéraires en français, néerlandais, anglais, allemand, italien et espagnol. Bruxelles se montre ici sous plusieurs visages (labyrinthe urbain, palimpseste, métropole multiculturelle, Babylone plurilingue, cité surréelle ...) et dévoile ses finalités et identités diverses (capitale de la Belgique et de l’Europe, centre international d’affaires, pôle d’attraction touristique, scène artistique pleine de vitalité, refuge pour les exilés politiques, centre de pouvoir colonial, ville occupée, etc.). Les auteurs d’Écrire Bruxelles relèvent le défi de convaincre le lecteur que, sur le plan littéraire, Bruxelles n’est pas un ‘terrain en friche’, mais tout au plus, et tout à fait injustement, ‘inconnue’ (W.F. Hermans), montrant qu’elle est depuis deux cents ans une source d’inspiration variée qui ne manque pas d’intriguer. De reeks Stadsschriften/Cahiers urbains/Urban Notebooks staat breed open voor onderwerpen die de stad en stedelijkheid onderzoeken en maatschappelijk in discussie brengen. De reeks wordt geleid door een interdisciplinair en interuniversitair samengestelde redactieraad die bestaat uit die bestaat uit Eric Corijn (hoofdredacteur), Jessica van de Ven (redactiesecretaris), Maarten Loopmans, Anne Winter, Rudi Janssens, Bas Van Heur, Stijn Oosterlynck en Sofie Vermeulen.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
BRUSSEL SCHRIJVEN / ÉCRIRE BRUXELLES
Author(s)
Daniel Acke , Elisabeth Bekers
ISBN
9789057184857
Publication date
20-02-2016
Pages
339
Language
French
Dutch

Stadsschriften

The series Urban Notebooks/Stadsschriften/Cahiers Urbains treats subjects that deal with the city and urbanity.
#Stadsschriften

Daniel Acke

Elisabeth Bekers

You may also be interested in ...

Spatial planning, mobility, and urban studies
ONBEGONNEN WERK

Paul Blondeel

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
THE RISE OF THE COMMON CITY

Louis Volont & Thijs Lijster & Pascal Gielen

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
DE STAD BETER NA CORONA?

Luce Beeckmans & Eric Corijn & Stijn Oosterlynck

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
COLLECTIVE HOUSING

Joren Sansen & Michael Ryckewaert

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
CULTURAL & CREATIVE INDUSTRIES IN BRUSSELS

François Rinschbergh & Eva Swyngedouw & Jef Vlegels

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
LA PLANIFICATION SANS LE PLAN

Sarah Levy

Show details