BEELD/TAAL

Theorie van de visuele communicatie

Marc Bekaert

Study books

Synopsis

Beelden zijn visuele tekens. Gedachten vormen, vastleggen en communiceren is slechts mogelijk door het gebruik van tekens. ‘Media’ die daarvoor worden aangewend zijn gesproken of geschreven teksten, figuratief weergegeven taferelen en op specifieke dragers geregistreerde fotografische opnamen. Hoewel beelden alomtegenwoordig zijn en een schijnbaar evidente betekenis hebben, fungeren dus ook zij binnen een ‘talig’ tekensysteem. BEELD/TAAL reikt de lezer zowel een theorie van het beeld aan, gefundeerd op de semiotiek ontwikkeld door de Amerikaanse filosoof Charles Sanders Peirce, als een doordachte en praktijkgerichte analysemethode voor beelden. In dit rijkelijk geïllustreerde boek ligt de klemtoon op het filmbeeld, dat zowel de fotografie als het bewegende beeld omvat, en dat aan de basis ligt van televisie en ook in digitale vorm voortleeft. De auteur behandelt onder meer de semiotische aspecten van het beeld, fotografische en filmische registratie, compositorische factoren, montage en decoupage, parameters zoals beeldgrootte en point of view, ocularisatie en identificatie.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
BEELD/TAAL
Author(s)
Marc Bekaert
ISBN
9789057188008
Publication date
17-09-2018
Pages
468
Language
Dutch

Marc Bekaert

Marc Bekaert (°1952) is licentiaat in de Wijsbegeerte en doctor in de communicatiewetenschappen. Hij doceerde filmgeschiedenis en beeldanalyse aan het RITS, de UAntwerpen, de Filmmusea van Brussel en Antwerpen, en aan de Karel de Grote Hogeschool. Momenteel is hij actief in de onderzoeksgroep Visual and Digital Cultures Research Center, aan de UAntwerpen.

More about Marc Bekaert

You may also be interested in ...

Communication sciences
ANALYSE VAN MEDIATEKSTEN EN GEMEDIEERDE COMMUNICATIE-INHOUDEN

Leen d'Haenens & Joke Bauwens & Willem Joris

Show details
Communication sciences
JOURNALISTIEK UIT BALANS?

Karolin Soontjens & Kathleen Beckers & Annelien Van Remoortere

Show details
Communication sciences
MEDIA EN JOURNALISTIEK IN VLAANDEREN (HERZIENE EDITIE)

Jonathan Hendrickx

Show details
Communication sciences
MEDIA EN INNOVATIE IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

Tim Raats & Tom Evens

Show details
Communication sciences
NIEUWS, DIVERSITEIT EN DEMOCRATIE

Pascal Verhoest & Leen d'Haenens

Show details