Synopsis

Het Archief de Bethune, bewaard op het Kasteel Marke, bij Kortrijk, bevat onder meer twee bundels correspondentie tussen de Duitse politicus en kunsttheoreticus August Reichensperger en de Belgische architect en glasschilder Jean-Baptiste Bethune. Voorliggend boek verzorgt de kritische editie van deze briefwisseling en voorziet ze van een uitvoerige inleiding. Het publiceert een 90-tal brieven (in het Duits en in het Frans) uit de periode 1858 tot 1891, naast enkele documenten opgesteld door andere personen. Deze correspondentie behandelt voornamelijk kunsttheoretische voorwerpen (bv. het gemeenschappelijk werk in de Dom van Aken), de uitgebreide reizen van beide personages en hun esthetische en politieke opvattingen. Bijgevolg werpt het boek een bijzonder licht op de enorme politieke veranderingen die veroorzaakt werden door, onder meer, de Kulturkampf in Duitsland en de Schoolstrijd in België. Bovendien werpt de briefwisseling een interessante blik op het privéleven van twee heel verschillende persoonlijkheden die niettemin verbonden waren door een gemeenschappelijke “missie”: de strijd voor de neogotische beweging in Europa.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
AMIS GOTHIQUES (kcg)
Author(s)
Wolfgang Cortjaens
ISBN
9782870440056
Publication date
01-01-2011
Language
French
Dutch

Koninklijke Commisie voor Geschiedenis

Dit is een uitgave van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis / Ceci est une publication de la Commission royale d'Histoire / This is a publication of the Royal Historical Commission
#Koninklijke Commisie voor Geschiedenis

Wolfgang Cortjaens

Wolfgang Wilhelm Cortjaens (1966) was medewerker van verschillende Duitse musea (o.m. het Deutsches Historisches Museum en het Museum für Kunst- und Regionalgeschichte Heinsberg) en is momenteel verbonden aan de Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste te Wenen.

More about Wolfgang Cortjaens