Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u ASP toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Veelgestelde vragen

UW BESTELLING

1. Hoe online een publicatie bestellen?

Selecteer het boek dat u wenst te bestellen. U vindt de productfiche via de navigatie of de zoekmotor. Voeg de publicatie toe aan uw winkelwagentje door op 'Bestel' te klikken.

Als u verschillende titels wilt bestellen, kunt u verder rondkijken op de website door op 'Verder winkelen' te klikken. U kunt altijd teruggaan naar het winkelwagentje door de link 'Bekijk uw winkelwagentje' in het menu te volgen. Wenst u meerdere exemplaren van één titel te bestellen? In uw winkelwagentje kunt u het aantal exemplaren preciseren. Klik op 'Bestellen'.

Meld u aan. Bent u reeds klant bij ASP en heeft u al een account? Vul uw klantennummer in het juiste veld in (u vindt uw klantennummer op een papieren factuur of in uw welkomstmail). Als u nog geen boeken bestelde bij ASP, moet u zich eerst registreren.

Nadat u ingelogd bent, krijgt u een samenvatting van uw bestelling te zien, met vermelding van het facturatie- en leveradres.

Klik op 'Bestelling beëindigen'. U ontvangt automatisch een bevestigingsmail.

2. Wat is de leveringstermijn?

Als de publicatie die u bestelde reeds verschenen en voorradig is, zal u uw bestelling normaal gezien ontvangen na ongeveer 5 werkdagen (indien het een Belgisch of Nederlands leveradres betreft). Verzending naar andere Europese landen duurt ongeveer 8 werkdagen, voor verzending naar landen buiten Europa moet u rekenen op zo'n 14 werkdagen. De bestellingen van publicaties die nog niet beschikbaar zijn, worden apart gehouden en op een latere datum uitgevoerd. De publicatie verschijnt dan op uw factuur met '0' als hoeveelheid.

3. Hoeveel bedragen de verzendingskosten?

Alle prijzen aangeduid op onze website zijn inclusief verzendingskosten.

4. Kan ik telefonisch een bestelling plaatsen?

Neen. Gelieve alle bestellingen te plaatsen via onze webshop of via info@aspeditions.be. Wenst u meer informatie? U kunt ons altijd bereiken op 02/289 26 56.

5. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat moet ik doen?

De normale verwerkingstermijn van uw bestelling bedraagt ongeveer 5 werkdagen als het boek voorradig is en geleverd moet worden in België of Nederland. Als de publicatie (bij)gedrukt moet worden of de bestelling wordt buiten België of Nederland geleverd, kan dit langer zijn. Voor meer informatie kunt u onze klantendienst contacteren via 02/289 26 56 of mailen naar info@aspeditions.be.

6. Wat zijn de verkoopsvoorwaarden?

U kunt de algemene verkoopsvoorwaarden hier consulteren.

7. Hoe kan ik een bestelling wijzigen of annuleren?

Zolang u nog niet op de knop ‘Bestellen beëindigen’ heeft geklikt in uw winkelwagentje kan u uw bestelling nog wijzigen. Om een publicatie te verwijderen, klikt u op het kruisje in de laatste kolom van uw winkelwagentje.

UW ACCOUNT

1. Hoe registreren?

Registreer via de knop 'Mijn account' in het menu of in het winkelwagentje. Kies uw profiel en vul het registratieformulier in.

2. Hoe kan ik inloggen?

2.1. Ik ben reeds klant bij ASP

Log in via de knop ‘Mijn account’ in het menu of in het winkelwagentje. Geef uw klantennummer in en klik op ‘Ok’. U vindt uw klantennummer op een papieren factuur of in uw welkomstmail.

2.2. Ik ben eigenaar van een boekhandel, een overheids- of non-profitorganisatie

U bent een Vlaamse boekhandeluitbater? Voor u hebben we een aparte procedure voorzien. Gelieve uw gegevens (firmanaam, adres en btw-nummer) door te sturen naar info@aspeditions.be. We maken dan een account aan. Toekomstige bestellingen kan u naar hetzelfde e-mailadres doorsturen.

U hebt een boekhandel in Nederland? Een selectie van onze titels wordt in Nederland vertegenwoordigd door uitgeverij Aspekt en kan besteld worden via CB (http://www.cb-logistics.nl). De andere titels kunnen rechtstreeks bij ons worden besteld. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@aspeditions.be

2.3. Ik ben nog geen klant bij ASP

Registreer via de knop ‘Mijn account’ in het menu of in het winkelwagentje. Kies uw profiel uit de lijst.

3. Hoe kan ik de klantendienst contacteren?

De klantendienst is iedere dag bereikbaar van 9u tot 17u per telefoon op 02/289 26 56 of per e-mail via info@aspeditions.be

4. Ik heb een vraag in verband met een specifieke publicatie. Wie moet ik contacteren?

U kunt met elke vraag terecht bij onze klantendienst (02/289 26 56). Indien nodig, zal u doorgeschakeld worden naar de verantwoordelijke uitgever of een andere medewerker.

5. Ik wil mijn doctoraat publiceren bij ASP. Wat moet ik doen?

Wij bieden twee soorten doctoratenservice:

Geautomatiseerde service

Op www.mijndoctoraat.be kunt u zelf een prijs berekenen en uw pdf uploaden. Het proces (van opladen tot levering) duurt ongeveer een week en de minimumoplage is 10 exemplaren. Snel en goedkoop!

Persoonlijke service

Drukt u uw doctoraat liever met hulp van een van onze medewerkers? Contacteer ons via info@aspeditions.be en vermeld het aantal zwart-witpagina’s, kleurenpagina’s en een schatting van de oplage. Zo kunnen we meteen een vrijblijvende offerte voor u berekenen. Hierbij is er ook mogelijkheid tot wettelijke registratie, een ISBN, feedback op uw opmaak, een proefdruk en/of een persoonlijke cover gemaakt door een professionele graficus. Dit proces duurt ongeveer twee weken en de minimumoplage is 20 exemplaren.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via info@aspeditions.be of 02/274 06 96.

6. Algemene voorwaarden ASP nv

1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendingskosten. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

3. Elke factuur die door de klant-debiteur niet betaald is op de vervaldag levert van rechtswege een intrest van 1% per maand op, met als minimum de wettelijke interesten. Elke factuur die niet betaald is door de klant-debiteur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de tweede rappel telkens met 12,50 euro administratiekosten verhoogd als vergoeding voor de kosten die het gevolg zijn van de laattijdige betaling. Alle andere kosten door ASP gemaakt met het oog op incasso bij de klant-debiteur, zoals kosten voor aangetekende zendingen, verplaatsingskosten, deurwaarderskosten, advocatenkosten enzoverder, worden automatisch aangerekend en dienen door de klant-debiteur terugbetaald te worden.

4. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.

5. Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons schriftelijk aan te komen: a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, tot acht dagen na de levering van de goederen, b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking van dit gebrek en ten laatste zes maanden na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkel product mag worden teruggestuurd, zonder ons voorafgaande akkoord. Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de zaak en indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.

6. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 40 % van het gefactureerde bedrag verschuldigd.

7. De aankoop van een abonnementsgebonden of periodiek tijdschrift houdt voor de klant de verplichting in om gedurende ten minste één jaar op het abonnement in te tekenen. In geval van aankoop tijdens het jaar zullen de reeds verschenen nummers, indien nog beschikbaar, toegestuurd worden. Het abonnement wordt automatisch verlengd tegen de op dat ogenblik geldende prijs, behoudens schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende jaar voor het volgend jaar. Elk product kan bestaan uit verschillende elementen die in voorkomend geval afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

8. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brussel.

9. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door ASP nv (“wij”).

Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Indien nodig kunnen wij u bijkomende informatie verschaffen wanneer u een aanvraag doet voor een specifiek product of een specifieke dienst.

1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij over u?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard qua gepersonaliseerde producten en diensten te bereiken.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • identificatiegegevens (vb. naam, IP-adres);
 • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer);
 • gegevens met betrekking tot opleiding en tewerkstelling (vb. job, naam van de werkgever);
 • financiële en commerciële gegevens (vb. bankrekeningnummer, geschiedenis transacties, schulden);
 • gegevens met betrekking tot uw voorkeuren:
  • gegevens met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten;
  • gegevens over uw interacties met ons via: onze websites, onze social media pagina’s, e-mails.

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen:

 • publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);
 • onze zakelijke klanten of dienstverleners;
 • websites/social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt (vb. uw eigen website of social media pagina); en
 • databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden.

2. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

A. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:

 • het naleven van belastingcontrole;
 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.

B. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden; en
 • producten of diensten te leveren aan onze zakelijke klanten waarvan u een werknemer bent.

C. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten te implementeren en te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • het bewijzen van transacties;
 • fraudepreventie;
 • IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer, bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;
 • het opstellen van statistische modellen, op basis van de analyse van transacties;
 • het opstellen van geaggregeerde statistieken, tests en modellen voor onderzoek en ontwikkeling;
 • het personaliseren van ons aanbod via:
  • het verbeteren van de kwaliteit van onze producten of diensten;
  • het voeren van reclame voor producten of diensten die aansluiten bij uw profiel.
  • Dit doen wij door:
   • het segmenteren van onze potentiële klanten en bestaande klanten;
   • het analyseren van uw gewoontes en voorkeuren (op basis van het gebruik van onze producten en diensten of uw interactie met ons via de diverse kanalen (e-mails of berichten, bezoek aan onze website, enz.)); en
   • het vergelijken van de producten en diensten die u al hebt of gebruikt met andere gegevens die wij over u hebben.

D. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

In sommige gevallen dienen wij uw toestemming te vragen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

 • wanneer een hierboven vermelde verwerking leidt tot geautomatiseerde individuele besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. In dat geval zullen wij u informeren over de logica die hieraan ten grondslag ligt en over het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking;
 • indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze Afdeling 2, zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

E. Om elektronische communicatiegegevens te verwerken

Naast het opnemen van elektronische communicaties die wettelijk toegestaan of opgelegd zijn, of opnames waarmee u hebt ingestemd, kunnen wij uw elektronische communicaties ook opnemen, met inbegrip van de daaraan verbonden verkeersgegevens, in het kader van onze legitieme bedrijfsdoeleinden, meer bepaald om:

 • onze medewerkers te kunnen opleiden en controleren, zodat we de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren; en/of
 • het bewijs te hebben van zakelijke transacties of van communicaties die plaatsvonden via deze elektronische communicaties, met inbegrip van de inhoud van deze communicaties.

We kunnen dergelijke gegevens bewaren zolang wettelijk vereist of toegestaan is, met name gedurende de periode waarin een geschil kan ontstaan naar aanleiding van de elektronische communicatie opgenomen tussen u en ons.

Het voorgaande is van toepassing op telefoongesprekken evenals op alle andere elektronische communicaties (zoals e-mail, SMS, instant messaging diensten of gelijkaardige technologieën).

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • Onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars;
 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.

4. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor rekeningenbeheer, het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons een brief of e-mail richten naar het volgende adres: ASP nv, Keizerslaan 34, 1000 Brussel of info@ASP.be.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6. Hoe kan u wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

7. Hoe kan u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan u ons contacteren via info@ASP.be of via brief naar ASP nv, Keizerslaan 34, 1000 Brussel.

Cookies

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

2. Waarom gebruiken we cookies?

ASP nv, de beheerder van deze website, gebruikt op deze websites twee soorten cookies:

 • cookies voor functionele doeleinden: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als u onze website wilt bezoeken.
 • cookies voor analytische doeleinden: deze cookies gebruiken we om websitebezoeken te meten. Deze informatie gebruiken we om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald product of onderwerp. U kan weigeren dat deze cookies op uw toestel worden geplaatst. Indien u wilt weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of u wilt cookies verwijderen, dan gebruikt u hiervoor de instellingen van uw browser.

Onze nieuwsbrief

Onderaan de startpagina kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat u enkel de nieuwsbrieven ontvangt die aansluiten bij uw interesses, vragen wij om uw interesses aan te duiden in het formulier.

U hebt het antwoord op uw vraag niet gevonden? Contacteer onze klantendienst.