This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Education > WISKUNDE VOOR DE BEGINNENDE BACHELOR. THEORIEBOEK
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:05/07/2019
Handbook

WISKUNDE VOOR DE BEGINNENDE BACHELOR. THEORIEBOEK

by: Stijn Verwulgen & Edward Soetens

Studenten in wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs (bachelorniveau) missen vaak een basiskennis wiskunde. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste theorie van verzamelingenleer, getallen, vlakke meetkunde, goniometrie, reële functies, calculus en lineaire algebra. Daarbij worden ook de onderlinge verbanden tussen die verschillende delen uitgediept. De kernbegrippen worden stap voor stap ingevoerd en hun onderlinge relaties worden bewezen. Het boek kan als naslagwerk gebruikt worden om wiskundige begrippen en eigenschappen op te zoeken en om leerstof op te frissen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als studieboek om de wiskundige grondslagen van de wiskunde voor secundair en hoger onderwijs te leren.
Standard
Price € 30,00

Details

WISKUNDE VOOR DE BEGINNENDE BACHELOR. THEORIEBOEK
Author(s): Stijn Verwulgen & Edward Soetens
ISBN: 9789057188398
Format: 17 x 24
Number of pages 406
Language: Dutch

About the author(s)

Stijn Verwulgen is werkzaam als hoofddocent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert daar wiskunde aan de opleidingen Interieurarchitectuur en Architectuur en onderzoekstechnieken aan het Departement Productontwikkeling. In zijn onderzoek gaat hij na hoe kennis van verschillende wetenschapsgebieden het ontwerpproces van nieuwe producten kan verrijken.

Edward Soetens is professor emeritus aan de Universiteit Antwerpen bij het departement Wiskunde - Informatica. 

More in this category

TAALCURSUS AFRIKAANS (HERZIENE EDITIE) Jana Peeters
ARABIC LANGUAGE CLASSES FOR ALL, NIV.1 - TEACHER BOOK Sami Azar en Mujahed Hattab
FARMACOLOGIE VOOR VROEDVROUWEN (DERDE EDITIE) Gilles Faron & Dominique Bayot
HET BEROEP KINESITHERAPEUT (HERZIENE EDITIE) Sven Gondry
STUDY GUIDE (THIRD REVISED EDITION) Kristina Denissen, Rebecca Léonard, Joeri Van den Brande en Linda Willems
WISKUNDE VOOR DE BEGINNENDE BACHELOR. FORMULARIUM Stijn Verwulgen

All books in this category