This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:27/07/2020

VRIJMETSELARIJ

by: Rik Pinxten

Vrijmetselarij is een van de weinige initiatietradities in het Westen. Ontstaan rond het einde van de renaissance, in een context van uitzichtloze godsdienstoorlogen binnen het Christendom, werd het een project dat de soevereiniteit van individuen centraal stelde, terwijl tegelijk spirituele, rituele en symbolische afspraken en acties werden uitgewerkt. De auteur onderzoekt, zoals een antropoloog, hoe deze traditie zich vandaag in een diep veranderde wereldcontext, met mondiale interdependentie en wereldwijde culturele en religieuze interacties, mogelijks moet herbronnen. Sommige van de principes van de traditie blijven uitzonderlijk en kunnen werken als belangrijke verbindende instrumenten voor de mens in een periode van politieke en economische kanteling op wereldschaal. Dit boek wil aanzetten bieden om de nieuwe context aan te gaan binnen de vrijmetselarij en zo mensen in alle diversiteit te erkennen en tegelijk te verenigen.
Standard
Price € 35,00

Details

VRIJMETSELARIJ
Author(s): Rik Pinxten
ISBN: 9789057189906
Format: 16 x 24
Language: Dutch

About the author(s)

Rik Pinxten (°1947) is lid van de loge Michel de Montaigne, Gent. Hij is antropoloog met een filosofische vorming, die o.a. veldwerk deed bij de Navajo Native Americans. Hij publiceert in het Engels, Nederlands en Grieks over de antropologie van de kennis, wiskundeonderwijs en cultuur, en vergelijkende studie van religies.

More in this category

DE VRIJMETSELAAR IN DE 21STE EEUW Pierre Klees
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE J. M. Asselbergh & S. Warmoes
DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ J. M. Asselbergh & S. Warmoes
LOGES IN DE LAGE LANDEN Hugo De Cnodder

All books in this category