This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Philosophy, philosophies & religions > VRIJMETSELARIJ. EEN WIJSGERIGE BENADERING
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:09/12/2020

VRIJMETSELARIJ. EEN WIJSGERIGE BENADERING

by: Leo Apostel

In Vrijmetselarij ontmoet de wijsgeer de vrijmetselaar. Leo Apostel (1925-1995) schreef in 1992 het ultieme boek over de vrijmetselarij. Dit standaardwerk blijft actueel voor zowel vrijmetselaars als voor niet-vrijmetselaars. Apostel reikt perspectieven, verklaringen, schema’s en een zorgvuldig uitgebouwd begrippenkader aan. Ook belicht hij het veelbesproken vrijmetselaarsgeheim en de toekomst van de vrijmetselarij. Deze heruitgave laat de oorspronkelijke tekst onaangeroerd.

Wel zorgt Jean Paul Van Bendegem, medefilosoof en leerling van Apostel, voor een substantieel voorwoord. In heldere bewoordingen duidt hij de bij wijlen complexe gedachtegangen van Leo Apostel. Met dit voorwoord als handleiding vindt de lezer zijn weg in dit tijdloze en zeldzame boek over de vrijmetselarij, dat bij elke lezing nieuwe inzichten biedt.

Standard
Price € 34,95

Details

VRIJMETSELARIJ. EEN WIJSGERIGE BENADERING
Author(s): Leo Apostel
ISBN: 9789057189791
Format: 16 x 24
Number of pages 312
Language: Dutch

About the author(s)

Leo Apostel (1925-1995) is een van de meest invloedrijke filosofen van de twintigste eeuw. Hij promoveerde aan de Université Libre de Bruxelles en studeerde bij Chaïm Perelman, Evert Willem Beth in Amsterdam, Jean Piaget in Genève en Rudolf Carnap in Chicago. Hij publiceerde een dertigtal boeken en werd meermaals bekroond met onder meer de Solvayprijs en de Prijs van het Vrijzinnig Humanisme.

More in this category

ECCE PHILOSOPHUS Tom De Mette, Willem Elias en Jean Pierre Vanhee
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE J. M. Asselbergh & S. Warmoes
OVER FREUD Jacques Van Rillaer
POST-CORONA ECONOMICS Hans Geybels, ed.
RELIGIOUS RADICALISM Johan Temmerman (ed.)
VERWEVENHEID Hans Alma en Caroline Suransky (red.)

All books in this category