This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Philosophy > VRIJHEID, GELIJKHEID, VEELHEID
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:11/02/2020

VRIJHEID, GELIJKHEID, VEELHEID

Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring

by: Sonja Lavaert

Met zijn traktaten over politiek en de vrijheid om te filosoferen heeft Spinoza in de tweede helft van de zeventiende eeuw een ommekeer bewerkstelligd in de relatie tussen filosofie, politiek en religie en zo de basis gelegd voor de moderne democratie. Dit verliep niet zonder slag of stoot. De idee dat er geen gelijkheid is zonder vrijheid maar ook geen vrijheid zonder gelijkheid werd verguisd als leidend tot oproer en anarchie. Zijn pleidooi voor filosofische kritiek werd van alle kanten onthaald op een heftige en massieve tegenstand. Toch stond Spinoza niet alleen, hij maakte deel uit van een beweging. Geïnspireerd door menig anoniem traktaat, de republikeinse geschriften van zijn tijdgenoot De la Court, de democratische ideeën van zijn leraar Van den Enden en de subversieve kritiek van zijn vriend Koerbagh ging hij verder op het spoor dat werd gelegd door Machiavelli. Maar ook de tegenstand waarop zijn werk werd onthaald speelde een rol in de radicalisering van zijn ideeën en in de terugkeer naar de revolutionaire principes van Machiavelli. Zijn voorbeeld leidde tot pamfletten zoals de Esprit de Spinosa/Traité des trois imposteurs die een breed lezerspubliek bereikten en daarmee beslissende impulsen gaven aan de Verlichting.
Standard
Price € 27,95

Details

VRIJHEID, GELIJKHEID, VEELHEID
Author(s): Sonja Lavaert
ISBN: 9789057187933
Format: 16 x 24
Number of pages 344
Language: Dutch

About the author(s)

Sonja Lavaert doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is de auteur van Het perspectief van de multitude (2011) en co-redacteur van The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment (2017) en Aufklärungs-Kritik und Aufklärungs-Mythen. Horkheimer und Adorno in philosophiehistorischer Perspektive (2018).

More in this category

KUNST OF PORNOGRAFIE? Petra Van Brabandt en Hans Maes
WIJS, GRIJS EN PUBER Jean Paul Van Bendegem
PLATO LEZEN Emiliano Acosta
ARTIFICIAL MORALITY Katleen Gabriels
LOOKING BACK TO LOOK FORWARD Niels De Nutte en Bert Gasenbeek (eds.)
ATHENE OF JERUZALEM Koenraad Verrycken

All books in this category