This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:16/03/2022

U-TURN 2021

Wegwijzers naar een nieuw sociaal contract

by: Bea Cantillon en Stijn Latré, red.

Hoe realiseren we een meer rechtvaardige samenleving in post-coronatijden? Heeft de maatschappij geen nieuw sociaal contract nodig? Hoe kan Europa het sociaal beleid versterken en welke mechanismen kunnen bijdragen tot een meer rechtvaardige koers op mondiaal vlak?

U-turn 2021 neemt de lezer mee in de voorliggende denkoefening, zet wegwijzers uit en introduceert nieuwe pistes. Daartoe zoeken de auteurs van deze bundel inspiratie bij de grondleggers van het sociaal contract en meer hedendaagse protagonisten, en gaan ze in op intergenerationele solidariteit, stedelijke ruimtelijke ordening, schuldbemiddeling, microfinanciering en het Europees sociaal beleid.

Met U-turn biedt universitair centrum UCSIA een gespreksforum aan experts uit de academische wereld en het sociale middenveld aan om stil te staan bij maatschappelijke problemen die door de lens van de coronapandemie worden uitvergroot. Toen de coronapandemie de samenleving tot een halt bracht, nam UCSIA de digitale switch met een reeks webinars, U-turn genaamd. Deze publicatie is de neerslag van een tweede reeks webinars uit 2021. Via de opgenomen QR codes kan de lezer de webinars integraal herbekijken. 

U kan deze publicatie gratis raadplegen als PDF: klik hier
U kan het e-book (voor e-readers) gratis downloaden: klik hier.  

Download de hoofdstukken hier: 

1. Inleiding. Wegwijzers naar een nieuw sociaal contract - Bea Cantillon & Stijn Latré

DEEL 1 - WEGCODE: HET SOCIALE CONTRACT HERBEKEKEN 

2. De rechtsstatelijke Leviathan. Over Thomas Hobbes in tijden van crisis - Maurice Adams
3. Jean-Jacques Rousseau over sociaal verdrag, eigendom en de rechtvaardige staat - Willem Lemmens
4. John Locke in context. De historische opkomst van het moderne sociale contract - Alexander Rosenthal Pubul
5. De rechtvaardigheidstheorie van John Rawls - Antoon Vandevelde
6. Het libertarisme van Robert Nozick - Antoon Vandevelde
7. Anthony Atkinson en het sociale contract - Koen Decancq
8. Piketty en het kapitalisme - Matthias Somers

DEEL 2 - ZEBRAPADEN: AANDACHT VOOR DE ZWAKKEREN IN DE SAMENLEVING 

9. Wie betaalt de coronafactuur? De intergenerationele verdeling van inkomens en vermogens - Sarah Kuypers
10. Generaties en corona. Ethische perspectieven - Benjamin De Mesel
11. Voorbij de pandemie. Onze ruimtelijke omgeving in een nieuw perspectief - An Rekkers
12. De stad na corona: lessen trekken uit de lockdown - Stijn Oosterlynck & Luce Beeckmans
13. De zware prijs van uitsluiting - Esma Uçan
14. Schuldinvordering en de schuldenspiraal. Hoe het ‘doen betalen’ van achterstallen schuldproblemen verergert - Elias Storms

DEEL 3 - KRUISPUNTEN: SOLIDARITEIT IN EUROPA EN DE WERELD

15. Bouwen aan een sociaal Europa: de Europese pijler van sociale rechten - Sarah Marchal
16. De Europese pijler van sociale rechten (EPSR): ook België moet aan het werk - Anne Van Lancker
17. Welk herstelbeleid voor een eerlijkere wereld? - Barbara Segaert
18. Microfinanciering: werkzaam instrument tegen armoede of loze belofte? - Loïc De Cannière
19. Macrocrisis, micro-oplossingen? Een reflectie over de mogelijke rol van microfinanciering in de nodige U-turn - Frédéric Huybrechs & Johan Bastiaensen

20. Nawoord. De sociale zekerheid is een hoeksteen van de Europese beschaving. En van de algemeen menselijke beschaving - Geert van Istendael


 

Standard
Price € 26,00

Details

U-TURN 2021
Author(s): Bea Cantillon en Stijn Latré, red.
ISBN: 9789461172938
Format: 16x24
Number of pages 236
Language: Dutch

About the author(s)

Bea Cantillon is gewoon hoogleraar, lid van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen, voorzitter van UCSIA en van 11.11.11.

Stijn Latré is sinds 2019 directeur van UCSIA vzw. Hij promoveerde in 2008 aan de KU Leuven tot doctor in de wijsbegeerte.

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (www.ucsia.org) komt voort uit de vroegere jezuïeteninstelling UFSIA en wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek.

More in this category

ARENDT OVER IDENTITEIT Christophe Busch, Herman Siebens en Marjan Verplancke (red.)
MAGISCHE EN HELENDE STENEN Claire Moens
GRAMSCI LEZEN. VAN KLASSESTRIJD TOT WOKE Eric Corijn
IK BEN GEEN WITTE MAN Fons Mariën
GESCHIEDENIS ANTROPOLOGIE EN SCHULD Koenraad Verrycken
EEN COMPLEXE WERELD BEKEKEN DOOR ARENDTSOGEN

All books in this category