This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:05/11/2020

STRALINGSGEVOELIGEN

Staan we aan het begin van een gezondheidscatastrofe?

by: Jérôme Bellayer

Minder en minder mensen verdragen de nabijheid van een toestel dat elektromagnetische golven uitzendt. Talrijke omwonenden van gsm-zendmasten sommen een lange lijst van symptomen op aan al wie het horen wil, zoals duizeligheid, slapeloosheid tot reacties van de huid. Sommigen kunnen zelfs geen mobiele telefoon meer aanraken of gebruiken zonder een hevig branderig gevoel in de vingers te ervaren of vreselijke hoofdpijn. Anderen lijden onder de aanwezigheid van een zogenaamde slimme meter van het elektriciteitsnet. Stralingsgevoeligheid is een mysterieuze kwaal die zich wereldwijd verspreidt en de zwaarst getroffenen zelfs dwingt om zich af te zonderen in afgelegen gebieden. Merkwaardig genoeg vertonen de wetenschappelijke en medische wereld geen bijzondere ongerustheid over deze ‘epidemie’. Meer nog, hun beweringen botsen volledig met die van de slachtoffers. Hun symptomen zouden een psychosomatische reactie zijn op de slechte reputatie van elektromagnetische straling.

Moeten we voor de golven vluchten of de informatie over de golven ontvluchten? Tracht men iets ernstigers te verbergen? Dit boekje geeft een overzicht van het onderzoek over dit fenomeen en laat toe een duidelijkere mening te vormen en bij te dragen tot het debat.

Vertaald en becommentarieerd door Marleen Finoulst en Tim Trachet.
Standard
Boek € 15,00
E-book € 10,00

Details

STRALINGSGEVOELIGEN
Author(s): Jérôme Bellayer
ISBN: 9789057189081
Format: 13 x 21
Number of pages 88
Language: Dutch

About the author(s)

Jérôme Bellayer is hoogleraar natuurkunde en medewerker van het Laboratoire de Zététique de l’Université Nice Sophia Antipolis en lid van het Centre d’Analyse Zététique. De auteur schreef verscheidene artikels over ufo’s en gezichtsbedrog, en over het probleem van de geldigheid van (meta-)analyses die stellen dat hoogspanningslijnen een invloed hebben op kanker en leukemie bij kinderen. Hij is de auteur van Sous l’emprise de la Lune, le regard de la science en Prière de guérir ! La blouse blanche ne fait pas le moine.

More in this category

9/11 Brecht Decoene
OVER FREUD Jacques Van Rillaer
VACCINEREN Marleen Finoulst en Wietse Wiels
WAAR IS HITLER? Tim Trachet
DE PLATTE AARDE Frank Verhoft
200 JAAR HOMEOPATHIE Filip Van Beurden

All books in this category