This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Others > SENSOMOTORISCH WERKEN MET GETRAUMATISEERDE KINDEREN
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:20/06/2021

SENSOMOTORISCH WERKEN MET GETRAUMATISEERDE KINDEREN

Een methodiekhandboek

by: Sarah Keyaert, Marjan Klingels, Lisa Van Hove en Frank Van Holen

Dit boek beschrijft de training die werd ontwikkeld door Keyaert en Klingels (medewerkers van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel) voor getraumatiseerde jonge kinderen en hun (pleeg) ouders. Aan de hand van stabiliserend, lichaamsgericht werk wordt getracht om kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt te leren niet meer overspoeld te worden door gewaarwordingen en emoties die geassocieerd zijn met het verleden. De aaneenschakeling van langdurige traumatische ervaringen hebben een impact op de ontwikkeling van de hersenen en laten een spoor na op de verdere ontplooiing van kinderen.

Het ondersteunen van kinderen die trauma hebben meegemaakt begint door hen te helpen bij het ontwikkelen van een gevoel van veiligheid, plezierbeleving en het gevoel dat ze hun leven zelf meer in handen hebben. De kinderen worden gestimuleerd het huidige moment te ervaren, zelf keuzes te maken, zich meer bewust te worden van hun lichaam en sensaties te verbinden aan emoties. Via sensorische en motorische prikkels wordt getracht om hun primitieve brein te kalmeren. De relatie met de zorgfiguur die actief betrokken is, vormt mee de context voor hun exploratie. Tijdens de bijeenkomsten wordt getracht om kinderen samen met hun zorgfiguren de nodige stabilisatie te bieden voor eventuele verdere verwerkingstherapie.
Standard
Price € 25,00

Details

SENSOMOTORISCH WERKEN MET GETRAUMATISEERDE KINDEREN
Author(s): Sarah Keyaert, Marjan Klingels, Lisa Van Hove en Frank Van Holen
ISBN: 9789461171610
Format: 17 x 24
Number of pages 124
Language: Dutch

About the author(s)

Sarah Keyaert is master in de klinische psychologie. Ze is medewerker bij pleegzorg Vlaams- Brabant en Brussel en is werkzaam als therapeut in een groepspraktijk.

Marjan Klingels is master in de klinische psychologie en medewerker bij pleegzorg Vlaams- Brabant en Brussel.

Lisa Van Hove is master in de klinische psychologie. Ze werkt als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep Psychologie, en is ook klinisch psycholoog in een psychologenpraktijk.

Frank Van Holen is directeur hulpverleningsbeleid Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep Psychologie.

More in this category

AFSCHEID VAN DE HOEDENMAKER Stefan Somers
CONSUMEREN ALS KONIJNEN Soumaya Majdoub
ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING JAARBOEK 2021 Jill Coene, Tuur Ghys, Bernard Hubeau, Sarah Marchal, Peter Raeymaeckers, Roy Remmen en Wouter Vandenholle (red.)
SONJA SNACKEN Kristel Beyens, Diete Humblet, Hilde Tubex, An-Sofie Vanhouche, Kristof Verfailie
BORDER CONTROL AND NEW TECHNOLOGIES J. Peter Burgess and Dariusz Kloza (eds.)
WATER Marc Van Molle

All books in this category