This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Political & social sciences > ONGEHOORD POPULISME
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:03/07/2017
GPRC

ONGEHOORD POPULISME

by: Thierry Kochuyt & Koen Abts

In vele westerse democratieën zorgt het populisme voor heel wat beroering. Vlaams Belang was één van de eerste gangmakers van de weerstand van het misnoegde volk. Vandaag lijkt geen partij beter bestudeerd, maar toch komen haar kiezers zelden aan het woord. In dit boek luisteren we uitdrukkelijk naar de verhalen van deze ongehoorde stemmen. De gesprekken bieden een verhelderend inzicht in het huidig maatschappelijke onbehagen van de blanke burger.

De Vlaams Belang-kiezers spreken openlijk hun onvrede uit over de multiculturele samenleving en de problemen die de vreemdeling met zich brengt wanneer hij toetreedt tot de buurt, de stad, de welvaartsstaat en de publieke ruimte. Het ongenoegen richt zich echter ook op de politiek die geen antwoorden biedt op hun grieven en die onverschillig lijkt toe te kijken. Proteststemmen worden als ongepast opzij gezet, wat de legitimiteit van de democratie ondermijnt. Hoe divers het electoraat van het Vlaams Belang ook is, wat hun kiezers bindt is net dit verzet tegen de schuldige vreemde en de onverantwoordelijke politiek. De weerstand mondt uit in een nieuwe, populistische coalitie.

Dit boek onderzoekt hoe maatschappelijk onbehagen zich politiek vertaalt en zich ontwikkelt tot een brede populistische tegenbeweging. Het Vlaams Belang heeft nu wel aan populariteit moeten inboeten, maar dit belet niet dat de roep naar verandering blijft. In die zin biedt Ongehoord Populisme een heldere inkijk in de aantrekkingskracht van het populisme en de uitdagingen die dit stelt voor de democratie. 

Standard
Price € 39,95

Details

ONGEHOORD POPULISME
Author(s): Thierry Kochuyt & Koen Abts
ISBN: 9789057186295
Format: 18 x 25
Number of pages 264
Language: Dutch

About the author(s)

Thierry Kochuyt is dr. in de Sociologie (KU Leuven) en is gast­docent (geweest) in België, Bulgarije, Libanon en de V.A.E. Koen Abts is docent sociologie aan de Universiteit van Tilburg en onderzoeksleider aan het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek van de KU Leuven.

More in this category

DE SPELREGELS VAN DE DEMOCRATIE - 4E HERZIENE EDITIE Stefaan Fiers & Steven Van Hecke
WHAT VALUES, WHOSE VALUES Heleen Touquet (ed.)
TOWARDS A METROPOLITAN CITY CENTRE FOR BRUSSELS Aniss M. Mezoued, Sofie Vermeulen, Jean-Philippe De Visscher (eds.)
IN DIALOOG Montasser AlDe’emeh en Werner de Saeger
POST VIRAAL NAAR EEN NIEUW NORMAAL Malaika Brengman (red.)
POLITICAL CHRONICLES OF THE AFRICAN GREAT LAKES REGION 2019 - e-book Filip Reyntjens (ed.)

All books in this category